II Forum Inteligentnego Rozwoju czas zacząć!

21.00

Za nami cały dzień pełen namysłu nad kondycją polskiej gospodarki i możliwościami, jakie może otworzyć synergia nauki, biznesu i samorządów, ale właśnie w tej chwili każdy uczestnik II Forum Inteligentnego Rozwoju może zrelaksować się przy obfito zastawionych stołach bankietowych i doskonałej oprawie muzycznej, jaką zapewnia nam zespół BEA.

19.00 – SALA KONGRESOWA – POZIOM 1

Poznaliśmy już wielu laureatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017. Działalność projektowa, badawcza i inwestycyjna tegorocznych gości jest dowodem dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju, ale przede wszystkim ciężkiej pracy samych wyróżnionych. Nieprawdopodobny występ znanego polskiego aktora i mentalisty, Łukasza Płoszajskiego, który prezentuje przed nami zdolności i słabostki ludzkiego umysłu to wspaniały czas, zmuszający zarówno do refleksji, jak też pozwalający złapać tak potrzebny oddech.

16.30 – SALA 2.1 – POZIOM 2

Wszyscy żyjemy w przestrzeni wirtualnej, często nawet nie zdając sobie sprawy jakie zagrożenia mogą się z tym wiązać. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo IT, a w szczególności ochrona danych w biznesie to wyzwania, które stoją przed każdym z nas, szczególnie zaś przed samymi programistami. O trudach i wyzwaniach związanych z bezpiecznym poruszaniem się w przestrzeni wirtualnej opowiada m. in. Jacek Paszek, wiceprezes zarządu eDokumenty Sp. z o. o. oraz Janusz Cendrowski z Asecoo Data Systems SA.

16.15 – SALA 2.2 – POZIOM 2

W jaki sposób zapewnić społeczeństwu zdrową przyszłość i uchronić je przed chorobami cywilizacyjnymi oraz jak efektywnie zarządzać prywatnymi jednostkami służby zdrowia i umiejętnie wykorzystywać środki unijne? Na te i wiele innych pytań próbują odpowiedzieć m. in. prof. dr hab. Ryszard Słomski, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej przy Katedrze Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Adam Konka prezes zarządu Śląskiego parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia sp. z o. o. czy dyrektor zarządzający Klastra Life Science Kraków, Kazimierz Murzyn.

15.45 – SALA KONFERENCYJNA 0 – POZIOM 0

Jednym z najistotniejszych zagadnień tegorocznej edycji II Forum Inteligentnego Rozwoju jest Ustawa 2.0 i reforma mająca objąć instytuty badawcze. O tym jakie kroki należy podjąć, by nauka efektywnie współpracowała z biznesem, a szkolnictwo wyższe stanowiło odpowiedź na trendy panujące na rynku pracy dyskutują m. in. prof. dr hab. Aleksander Bobko, Senator RP i Sekretarz Stanu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Przemysław Jura, prezes zarządu Parku Innowacji i Przemysłu Sp. z o. o. oraz prof. dr hab. Inż. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

15.15 – SALA 2.3 – POZIOM 2

O tym jak gminy radzą sobie z nowościami i innowacjami w gospodarce komunalnej oraz jak efektywnie wykorzystywać fundusze unijne, ale przede wszystkim o Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów (WSSO) rozmawiają m. in. Piotr Machnik, prezes zarządu Południowego Parku Recyklingu Sp. z o. o., prof. Janusz Zaleski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Roman Kaczmarczyk, burmistrz Miasta i Gminy Lądek Zdrój czy Maria Chilińska, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tomaszowie Mazowieckim.

15.05 – SALA KONFERENCYJNA 1 – POZIOM 1

Trwa debata poświęcona innowacyjnemu rolnictwu organicznemu i precyzyjnemu. Do najważniejszych pytań, na które starają się odpowiedzieć uczestnicy debaty należą między innymi te o zastosowanie biowęgla, możliwość ograniczenia zużycia wody podczas produkcji rolnej czy właściwości inteligentnych nawozów. Głos zabierają m. in. dr inż. Cezary Możeński, były dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, prof. Dr agr. Knut Schmidtke, Prorektor ds. Badań i Rozwoju z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Dreźnie (HTW Dresden) oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, Dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 14.45 – SALA 2.2 – POZIOM 2

Jak chronić innowacje? Czym jest własność intelektualna? Czy warto starać się o patent? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć m. in. prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, dr Alicja Adamczak, mec. Marcin Fijałkowski z kancelarii Baker McKenzie oraz prezes zarządu Fibar Group Intellectual Property Assets, pani Joanna Ossowska-Rodziewicz.

14.20 – SALA 2.1 – POZIOM 2. Właśnie rozpoczęła się debata poświęcona bezpieczeństwu energetycznemu Polski w Unii Europejskiej, której patronem jest m.in. Ministerstwo Energii i PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Odnawialne źródła energii, niskoemisyjne układy wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii to tylko część z zagadnień, które mają zostać poruszone. Już w tej chwili zawiązała się debata, w której udział biorą m. in. Prezes zarządu Rafako SA, pani Agnieszka Wasilewska-Semail, dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, pan Stanisław Trenczek czy prezes zarządu Megatech Technology sp. z o. o.

12.00 – II Forum Inteligentnego Rozwoju to jedyne wydarzenie w Polsce, które skupia się w tak dużej mierze na krajowych i inteligentnych specjalizacjach i to właśnie one stanowią temat debaty rozpoczynającej się na sali kongresowej. Głos zabierają m. in: Danuta Cichoń, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Grzegorz Wisz, prezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej oraz Grzegorz Wolszczak z Banku Światowego.

9.50 – Na sali kongresowej trwa sesja otwarcia, koncentrująca się na zagadnieniach związanych z inteligentnym rozwojem Polski, którego gwarantem bez wątpienia są innowacyjne technologie, bezpieczeństwo energetyczne i żywieniowe. Głos zabiera wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, pani Angelika Jarosławska oraz prezes zarządu Deveres Sp. z o. o., pan Paweł Nykiel. Wystąpienia prowokują ożywioną dyskusję na temat kierunku, w którym podąża polski przemysł, gospodarka żywnościowa i energetyczna. Głos zabierają m.in. Mieczysław Golba, przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Rafał Jabłoński, prezes zarządu FIAB Sp. z o.. Sp. k. oraz Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

DSC_0039

9.15 – II Forum Inteligentnego Rozwoju czas rozpocząć! Tegoroczna edycja skupiła wokół siebie niemal tysiąc gości – przedstawicieli rządu, polityków, przedsiębiorców, ludzi nauki czy samorządowców. Goście są witani przez organizatorów i współorganizatorów – Dyrektora Forum Inteligentnego Rozwoju, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. O tym jak ważna jest potrzeba kooperacji i wypracowania jednolitej taktyki na drodze do wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój gospodarczy Polski mówi sam poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek, który objął tegoroczną edycję patronatem honorowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*