Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako instytucja pośrednicząca we wdrażaniu programu Polska Cyfrowa jest odpowiedzialne za szereg strategicznych z punktu widzenia postępu gospodarczego kraju działań. Program został podzielony na trzy główne osie: Infrastruktura szerokopasmowa (1,02 mld euro), E-administracja i otwarty rząd (949 mln euro) oraz Budowa kompetencji cyfrowych (145 mln euro).

– Pierwsza Oś to tak naprawdę finansowanie infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do budowy społeczeństwa cyfrowego. To szczególnie istotne w kontekście rozwoju ściany wschodniej – wyjaśnia dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Wanda Buk.

Zasięg nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej w Polsce cechuje znaczne zróżnicowanie geograficzne. Bez interwencji państwa utrzymałby się trend wzrostu dostępności do szybkiego internetu jedynie na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia. Inwestycje w ramach I Osi znacząco poprawiają ten stan rzeczy. W ramach realizowanych projektów ma powstać niemal 70 tys. kilometrów sieci szerokopasmowej, która zapewni dostęp do szybkiego internetu dla ponad 1,7 mln gospodarstw domowych.

I Oś Priorytetowa to oczywiście nie jedyne wyzwanie, które stoi przed Centrum, odpowiada ono także bowiem za realizację II i III Osi Priorytetowej, które obejmują tak fundamentalne działania jak E-administracja i otwarty rząd oraz Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Dyrektor Centrum nie ukrywa, że największym wyzwaniem jest realizacja II Osi.

– Olbrzymim wyzwaniem jest kompleksowa cyfryzacja urzędów i jednostek administracji publicznej. Wynika to przede wszystkim z niezwykłej dynamiki postępu technologii cyfrowych, a z drugiej strony zapotrzebowania na wyspecjalizowanych programistów – dużej mierze udają się do korporacji, gdzie otrzymują znacznie lepsze warunki zatrudnienia, niż w jednostkach administracyjnych – podkreśla dyrektor.

Efektywne wykorzystanie inwestycji z I i II Osi uzależnione jest także od poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Pod pojęciem kompetencji cyfrowych kryje się bardzo szeroki zbiór umiejętności warunkujących sprawne i świadome korzystanie z nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego. Projekty dofinansowane w ramach III Osi wspierają różne grupy społeczne od najmłodszego pokolenia po seniorów, na różnych poziomach umiejętności, od osób wykluczonych cyfrowo po profesjonalnych programistów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*