Czy styl życia matki podczas ciąży oraz warunki środowiskowe mogą mieć wpływ na późniejsze zachorowania dzieci na astmę oraz alergie? Okazuje się, że takie ryzyko występuje, a bada je prof. Iwona Stelmach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddziału Klinicznego Interny Dziecięcej i Alergologii.

Jak czynniki środowiskowe i styl życia matki przekładają się na ryzyko powstawania alergii i astmy u dzieci?

Coraz większą uwagę zwraca się na wpływ środowiska w okresie płodowym i pierwszych latach życia na rozwój astmy i alergii. Nasze dotychczasowe obserwacje pokazują, że narażenie matki podczas ciąży na tzw. pahy i ftalany, których źródłem są emisje zanieczyszczeń powietrza oraz zabawki, kosmetyki, żywność doprowadza do wystąpienia astmy wczesnodziecięcej a nawet alergii pokarmowej.

Co starają się Państwo zbadać, aby poznać wpływ różnych czynników na późniejsze schorzenia u rozwijających się dzieci?

Wiadomo, że zanieczyszczenia wpływają na rozwój różnego rodzaju alergii w trakcie życia, natomiast my skupiamy się na okresie płodowym i wiemy już, że nie tylko one, ale także stres matki oraz dym tytoniowy wpływają na rozwój tych chorób. Badamy również dzieci w wieku 9 i 12 lat, aby stwierdzić czy narażenie wczesne staje się później utrwalone i jest związane z przewlekłymi alergiami. Ocenialiśmy dodatkowo niedobór witamin i enzymów u ciężarnych kobiet, a więc elementów związanych z dietą. Obecne wyniki pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że wpływ opisanych czynników wpływa na rozwój astmy i wspomnianych alergii.

Została pani laureatką PNiR w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Co oznacza dla pani takie wyróżnienie?

Nagroda daje dużą satysfakcję, ale przede wszystkim zachęca do kontynuowania pracy naukowej, czego przykładem są dalsze badania nad prewencją alergii i astmy w okresie płodowym w ramach grantu z NCN’u. Jest także dużym wyróżnieniem za moją dotychczasową działalność.

Dziękuję za rozmowę.

 Jakub Maksymowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*