Granulacja tlenowa w oczyszczaniu ścieków

0

Technologia granul tlenowych to atrakcyjna ekonomicznie i środowiskowo alternatywa dla konwencjonalnych systemów oczyszczania ścieków.

W obliczu postępującej degradacji środowiska naturalnego, wynikającej z jego nadmiernej eksploatacji przez człowieka, wzrasta potrzeba projektowania nowych oraz doskonalenia istniejących już metod jego ochrony.

W Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie trwają aktualnie prace nad projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.: Tlenowy osad granulowany efektywną technologią oczyszczania ścieków oraz źródłem bioproduktów.

W tej technologii biomasa występuje w postaci kulistych zbiorowisk mikroorganizmów, czyli tzw. granul. Granule wyróżniają bardzo dobre właściwości sedymentacyjne oraz możliwość jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. „Oczyszczalnia z granulami tlenowymi wymaga o 20% mniejszej powierzchni i zużywa około 50% mniej energii porównaniu z konwencjonalną oczyszczalnią ścieków” – wyjaśnia kierownik projektu dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska.

Co ważne, w projekcie bada się też możliwości odzysku cennych substancji z powstającego podczas oczyszczania ścieków granulowanego osadu nadmiernego , zgodnie z założeniami recyklingu organicznego, stanowiącego podstawę biogospodarki. „Powstający osad granulowany jest cennym źródłem fosforu i polisacharydów. Fosfor stanowi substancję nawozową, a polisacharydy są testowane jako sorbenty do usuwania metali ciężkich. Wykazano też, że stabilizacja osadu w procesach fermentacji metanowej oraz kompostowania, pozwala na efektywny odzysk energii w postaci biogazu oraz uzyskanie kompostu o bardzo dobrych właściwościach nawozowych” – opisuje naukowiec. „Uzyskane rezultaty będą stanowić podstawę do projektowania instalacji z granulami tlenowymi, co pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko” – dodaje.

Pozyskana wiedza na temat biologicznego oczyszczania ścieków w technologii tlenowego osadu granulowanego pozwoli na połączenie efektowności ekonomicznej z korzyściami dla środowiska naturalnego, co idealnie wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

 

Jadwiga Pasiut

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*