Na czym polega zawód radcy prawnego?

0

W Polsce kwestie związane z radcami prawnymi regulowane są przez odpowiednie zapisy Ustawy o radcach prawnych z roku 1982. Ustawa ta reguluje zarówno kwestie związane z wykonywaniem zawodu radcy, jak i określa kto i w jakich okolicznościach może wykonywać ten zawód. Dodatkowo zasady rządzące zawodem radcy prawnego regulowane są przez Kodeks etyki radcy prawnego.

Jak wygląda droga do zostania radcą prawnym?

Kancelaria radcy prawnego to miejsce, w którym chciałby znaleźć się niejeden student prawa, zwłaszcza, że zawód ten uważany jest za szczególnie intratny, aczkolwiek droga do osiągnięcia tego celu jest dość trudna i wymaga ogromnego nakładu pracy. Z informacji uzyskanych od http://kancelariapawelczak.pl/ dowiadujemy się, że podstawowe wymogi, jakie musi spełnić przyszły radca prawny przedstawiają się następująco:

1. Kandydat powinien mieć nieposzlakowaną opinię. Co to znaczy w praktyce? Jego zachowanie powinno być zgodne z przyjętymi normami społecznymi, moralnymi, a przede wszystkim prawnymi. Należy zaznaczyć, że zarzuty w sprawach karnych nie mają tutaj żadnego wpływu, o ile nie zostaną potwierdzone wyrokiem sądu. Wymóg nieposzlakowanej opinii, jakkolwiek nie jest opisany w odpowiednich przepisach wystarczająco jasno, wiąże się z tym, że radca prawny jako zawód, jest uznawany w Polsce za funkcję zaufania publicznego.
2. Kolejnym wymogiem, który musi spełnić przyszły radca prawny jest ukończenie magisterskich studiów prawniczych. Studia mogą być ukończone zarówno w Polsce, jak i za granicą.
3. Kandydat na radcę powinien odbyć trwającą trzy lata aplikację radcowską. Aplikacja radcowska, według zapisów Ustawy o radcach prawnych, prowadzona jest przez okręgowe izby radców prawnych.
4. Ostatnim wymogiem jest zdanie państwowego egzaminu radcowskiego.

Czy wszyscy mają obowiązek odbywania aplikacji i zdawania egzaminu?

Przepisy prawa przewidują możliwość wykonywania zawodu radcy prawnego również bez odbycia stosownej aplikacji i złożenia egzaminu. Kancelaria radcy prawnego, bez dopełnienia tych formalności dostępna jest dla osób posiadających stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, a także prawników wykonujących zawody na podstawie innego rodzaju aplikacji, to znaczy: sędziów, adwokatów, prokuratorów, czy komorników. Z konieczności odbycia aplikacji, ale nie zdania egzaminu, zwolnieni są doktorzy nauk prawnych oraz osoby zatrudnione przez określony prawem czas w zawodach, takich jak asystent sędziego, asystent prokuratora czy referendarz sądowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*