Włośnica jest groźną chorobą pasożytniczą, do której dochodzi w wyniku spożycia niedogotowanego lub półsurowego mięsa (wieprzowego/dziczyzny) zawierającego żywe larwy mięśniowe Trichinella spp.

Diagnostyką tej choroby zajmuje się obecnie dr hab. Justyna Bień-Kalinowska z Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk.

W ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki pt.: „Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań na włośnicę – porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym” naukowiec stara się określić profile białkowe oraz wyselekcjonować immunoreaktywne białka 3 stadiów rozwojowych T. britovi tj. postaci dorosłych, nowo urodzonych larw oraz larw mięśniowych. Pozwoli to zrozumieć mechanizmy, jakie zachodzą w złożonym układzie pasożyt-żywiciel. Wyselekcjonowanie białek immunoreaktywnych i uzyskanie ich w formie rekombinowanej pozwoli na wykorzystanie ich do serodiagnostyki włośnicy lub opracowania skutecznej szczepionki.

T. spiralis jest gatunkiem najbardziej patogennym dla człowieka i głównym czynnikiem etiologicznym większości przypadków włośnicy u ludzi. Jednak coraz częściej notuje się zarażenia powodowane T. britovi, który uważany jest za drugi najczęściej występujący gatunek stanowiący zagrożenie dla człowieka. Wiąże się to z rosnącą populacją dzików i wzrostem odsetka zarażeń tych zwierząt T. britovi. Stąd powód podjęcia przeze mnie tych badań i skupienia się na diagnostyce włośnicy wywoływanej przez T. britovi.– wyjaśnia dr Justyna Bień-Kalinowska.

Obecne wyniki badań są obiecujące, do tej pory wskazały na około 46 proc. redukcji larw mięśniowych po immunizacji zwierząt białkiem rekombinowanym. Dalsze prace w tym kierunku są kontynuowane, gdyż projekt trwa do kwietnia 2020 roku.

 

 

Jakub Maksymowicz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*