O tym jak ważna jest potrzeba kooperacji i wypracowania jednolitej taktyki na drodze do wspólnego celu, jakim jest zrównoważony rozwój gospodarczy Polski mówiono przede wszystkim podczas sesji otwarcia, poświęconej planowi dla Polski – nowym technologiom i bezpieczeństwu energetycznemu oraz żywnościowemu jako gwarantowi inteligentnego rozwoju. Podczas panelu goście mieli okazję wysłuchać prelekcji Angeliki Jarosławskiej, wiceprezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, która przedstawiła największy klastrowy projekt w Europie, stanowiący spójną politykę rozwoju gospodarki opartą na przemysłowym potencjale kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Głos zabrali wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, pani Angelika Jarosławska oraz prezes zarządu Deveres Sp. z o. o., pan Paweł Nykiel. Wystąpienia sprowokowały oczywiście ożywioną dyskusję na temat kierunku, w którym podąża polski przemysł, gospodarka żywnościowa i energetyczna. Wśród dyskutantów usłyszeliśmy m. in. cenny głos Mieczysława Golby, przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Rafała Jabłońskiego, prezesa zarządu FIAB Sp. z o. Sp. k. oraz Henryka Muchy, prezes zarządu PGNiG Obrotu Detalicznego Sp. z o. o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*