Prof. Andrzej Koźmiński doktorem honoris causa ESCP Europe

Profesor Andrzej K. Koźmiński, założyciel Akademii Leona Koźmińskiego, otrzymał tytuł doktora honoris causa francuskiej ESCP Europe, najstarszej na świecie uczelni biznesowej.

Uroczystość odbyła się w Paryżu w obecności ambasadora Polski we Francji, prof. Tomasza Młynarskiego i tysiąca tegorocznych absolwentów ESCP Europe, którzy w tym dniu otrzymali dyplomy.

Razem z prof. Koźmińskim tytuł honorowego doktora ESCP Europe otrzymali też trzej inni przedstawiciele europejskiej nauki: sir Paul Curran – prezydent City University of London, znany badacz z Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA; Iñigo Méndez de Vigo – minister kultury i edukacji narodowej Hiszpanii; Gerard van Schaik – honorowy prezydent European Foundation for Management Development (EFMD).

Profesor Leon Laulusa, dziekan do spraw współpracy międzynarodowej ESCP Europe, w krótkiej laudacji o nowomianowanym doktorze honorowym mówił o jego dorobku naukowym w dziedzinie zarządzania oraz o osiągnięciach założonej przez prof. Koźmińskiego uczelni, Akademii Leona Koźmińskiego.

Andrzej K. Koźmiński, urodził się w 1941 roku w okupowanej Warszawie, w rodzinie profesorskiej. Po uzyskaniu doktoratu z ekonomii w wieku 24 lat i – trzy lata później – habilitacji odbywał praktyki we Włoszech i we Francji. Po powrocie do kraju kontynuował pracę naukową w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a później na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W wieku 35 lat został profesorem.

W 1993 roku założył dzisiejszą Akademię Leona Koźmińskiego i został jej rektorem, a w 2011 r. – prezydentem. Zasiada w radach nadzorczych kilku dużych firm. Był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Narodowej Radzie Rozwoju, nigdy jednak nie angażował się w politykę, nie wchodził w skład rządu, nie należał do żadnej partii.

Wykładał we Francji, na Uniwersytecie w Orleanie i w Sorbonie. W latach 70. i 80. jako stypendysta Fulbrighta pracował na amerykańskich uniwersytetach m.in. w UCLA, George Washington University, w Carnegie Mellon, gdzie prowadził badania z późniejszym noblistą, Herbertem Simonem. W późniejszych pracach prof. Koźmińskiego, zwłaszcza w książce pt. „Ograniczone przywództwo”, widać wyraźny wpływy Simona. Odwołuje się on także do innych swoich mistrzów zwłaszcza do profesorów: Aleksego Wakara, Stefana Nowaka, Leona Koźmińskiego (ojca).

Dorobek naukowy prof. Koźmińskiego to głównie badania nad transformacją systemową, teoretyczne studia z obszaru analizy systemowej, badania przywództwa oraz prace nad oryginalnym wskaźnikiem równowagi społeczno-ekonomicznej. Jest on autorem popularnych w Polsce podręczników akademickich z zarządzania.

W 2016 roku prof. Koźmiński otrzymał Order Palm Akademickich, najstarsze francuskie odznaczenie cywilne, obecnie nadawane przez rząd Francji na wniosek ministra edukacji narodowej. W 2015 roku został doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest również kawalerem Orderu Polonia Restituta.

ESCP Europe to najstarsza na świecie uczelnia biznesowa, założona w 1819 roku we Francji przez przedsiębiorców i ekonomistów. Od początku istnienia uczyli się tu przyszli handlowcy i przemysłowcy w całego świata. W Polsce jej partnerem strategicznym jest Akademia Leona Koźmińskiego. W rankingu „Financial Times” z grudnia 2017 roku ESCP Europe zajęła 13. miejsce, a Akademia Leona Koźmińskiego 64. miejsce w Europie.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*