Unowocześnienie kształcenia na wszystkich studiach prowadzonych przez Politechnikę Śląską – m.in. poprzez zwiększenie interdyscyplinarności kształcenia – zakładają w ciągu dwóch lat władze uczelni, która otrzymała na ten cel blisko 29 mln zł z programu NCBR.

Politechnika Śląska otrzymała drugi największy grant spośród wszystkich polskich szkół wyższych w ramach pierwszej ścieżki programu „Zintegrowane Programy Uczelni”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimalnie wyższe dofinansowanie otrzymała Politechnika Gdańska).

Celem konkursu NCBR „Zintegrowane Programy Uczelni” jest rozwijanie szkolnictwa wyższego, aby mogło jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Program dzieli się na trzy ścieżki.

W ramach pierwszej ścieżki uczelnie mogą otrzymywać środki przeznaczone przede wszystkim na nowe programy kształcenia, szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, programów stażowych czy dodatkowych kierunków, m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie.

W tym roku NCBR przeznaczyło na pierwszą ścieżkę programu prawie 700 mln zł (zwiększając pulę z pierwotnych 500 mln zł). Pieniądze na swoje projekty edukacyjne otrzymało około stu uczelni w Polsce. Politechnika Śląska dostała grant w wysokości 28,9 mln zł do wartego 29,8 mln zł projektu: „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”.

Jak przekazała w piątkowej informacji Politechnika Śląska, celem projektu jest przeprowadzenie w ciągu najbliższych dwóch lat głębokich zmian w kształceniu oraz funkcjonowania uczelni, aby mogła ona pełnić rolę Centrum Nowoczesnego Kształcenia, opartego o badania i innowacje.

„Zaplanowaliśmy szereg działań. Przede wszystkim zamierzamy unowocześnić kształcenie na wszystkich studiach prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Będzie ono miało bardziej interdyscyplinarny charakter niż dotychczas” – zasygnalizował cytowany rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

„Wprowadzimy także nowoczesne metody kształcenia, m.in. wykorzystujące realizację wymagających interdyscyplinarnych projektów o tematyce wypływającej z aktualnych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw lub społecznych, a także z udziałem wielu zewnętrznych konsultantów” – uściślił prof. Mężyk.

Politechnika Śląska zamierza również rozwijać Szkołę Doktorów, która będzie oferowała interdyscyplinarny model kształcenia na 11 kierunkach. Zostaną uruchomione kolejne specjalizacje studiów w języku angielskim, co powinno wpłynąć na większe umiędzynarodowienie uczelni. Obecnie Politechnika Śląska oferuje studia w języku angielskim na 16 kierunkach.

W ramach pierwszej ścieżki programu NCBR „Zintegrowane Programy Uczelni” swoje projekty mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów i które uzyskały pozytywną ocenę kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wysoką kategorię naukową A posiada obecnie dziesięć wydziałów Politechniki Śląskiej.

Wcześniej NCBR podał, że granty otrzymały uczelnie ze wszystkich województw, wśród nich 20 uczelni z woj. mazowieckiego, 13 z dolnośląskiego, 12 ze śląskiego i 10 z wielkopolskiego. Skorzysta z nich w całej Polsce blisko 95 tys. osób – studentów i pracowników szkół wyższych.

PAP – Nauka w Polsce

autor: Mateusz Babak

mtb/ rosa/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj