Rozmowa z mgr inż. Michałem Kalisiakiem z Politechniki Warszawskiej

Czy znajomość właściwości dielektrycznych materiałów, w tym cieczy jest potrzebne? Jeśli tak to jakie dziedziny obejmuje?

Znajomość przenikalności elektrycznej materiałów jest kluczowa w wielu dziedzinach nauki, techniki i przemysłu jak np. medycyna, biologia, chemia, elektronika, rolnictwo, wojsko. Czy przy produkcji żywności i wydobywaniu ropy naftowej.

Na czym głównie skupiacie się w swoich badaniach?

Wraz z promotorem, dr. Wojciechem Wiatrem, zajmujemy się pomiarami przenikalności elektrycznej cieczy w paśmie mikrofalowym. Na gigahercowych częstotliwościach kluczowe są poprawna kalibracja analizatora i matematyczne usunięcie otoczenia próbki (umieszczonej w głowicy pomiarowej) w celu „wyłuskiwania” szukanych wielkości z surowych pomiarów.

Główny cel projektu?

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych algorytmów do obróbki pomiarów, które umożliwią pominięcie wspomnianej kalibracji, która zawsze jest obarczona błędem i wymaga kosztowych wzorców. Uwzględniamy również wpływ nieidealności mierzonej próbki – menisk na powierzchni cieczy – a tym się jeszcze nikt nie zajmował. Pracujemy także nad nowymi głowicami do pomiarów.

Na co może wpływać wypracowanie nowych metod pomiarowych i głowic testowych?

To, o co walczymy, to dokładność pomiaru, jego prostota, większy zakres częstotliwości i zmniejszony koszt wyposażenia niezbędnego do pomiarów.

Jakie są dalsze plany?

Planujemy dalej opracowywać coraz dokładniejsze metody pomiarowe, tworzyć modele cieczy w zależności od np. stężenia, temperatury oraz zająć się pomiarami mikrocieczowymi.

Afiliacja: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Systemów Elektronicznych

Projekt „Opracowanie nowej metody pomiarowej do charakteryzowania właściwości elektrycznych cieczy w paśmie mikrofalowym bez potrzeby kalibracji” finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki, nr rej.: 2020/37/N/ST7/04046, konkurs PRELUDIUM.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj