Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wychodzi naprzeciw potrzebom inwestorów i idei Smart City.

Od roku 2013 Instytut realizuje projekt „Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich wraz ze sporządzeniem atlasu geologiczno-inżynierskiego wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000”. Projekt jest realizowany w ramach zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Planu zadań Państwowej Służby Geologicznej oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. Projekt to kontynuacja powstałych już dziewięciu takich atlasów (1998-2012 r.).

Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI)  to dokumentacja warunków geologicznych, dotycząca przestrzeni podziemnej miast. Baza zawiera  bardzo użyteczne dane przydatne do prac studialnych, do planowania przestrzennego, a także wsparcia idei Smart City. BDGI to również baza płytkich otworów o głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów, które znajdują się głównie na obszarach miejskich. Są one gromadzone na potrzeby planowania przestrzennego, projektowania oraz oceny warunków geologicznych do inwestowania w mieście – tłumaczy Grzegorz Ryżyński, zastępca kierownika programu Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko. – Istnieją już atlasy miast: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Rybnik, Trójmiasto, Wałbrzych, Warszawa oraz Wrocław. Od 2013 roku w instytucie gromadzimy dane dla kolejnych aglomeracji i powiatów oraz stale polepszamy ich jakość, aby były one przechowywane w jednej, ujednoliconej i zestandaryzowanej bazie danych – dodaje.

W ramach projektu BDGI do końca 2017 roku sporządzonych zostanie  sześć nowych atlasów: dla Bydgoszczy, Koszalina, powiatu płockiego, powiatu piaseczyńskiego, klifu gdyńskiego i klifu kaszubskiego. Również dla atlasu lublińskiego i szczecińskiego już opracowano dwa studia wykonalności.

– Korzystając z danych BDGI możemy optymalizować początek inwestycji. Jest to ten etap projektu, kiedy jeszcze możemy wprowadzić dużo zmian, a ich koszty są stosunkowo niewielkie. Jeżeli  wchodzimy na budowę bez wiedzy o podłożu opartej na informacji geologicznej zawartej w BDGI mogą wzrosnąć koszty inwestycji i ryzyko inwestycyjne. Zależy nam, aby każdy inwestor zrozumiał, że trzeba uniknąć sytuacji gdzie informacja o budowie geologicznej pojawia się w inwestycji za późno – wyjaśnia Grzegorz Ryżyński.

Realizacja projektu jest krokiem w stronę Building Information Modeling (BIM) – czyli cyfrowego modelu przedstawiającego fizyczne i funkcjonalne właściwości obiektu budowlanego. Jest to dążenie do sytuacji, w której wszystkie branże są zintegrowane w jednym modelu, również geologia.

Coraz częściej zaczyna się w środowisku mówić o BIM. Chcielibyśmy być pierwsi którzy w warunkach krajowych do BIM-u włożą element geologii. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że projektowany budynek czy droga będą stały na ziemi, a nie wisiały w powietrzu – tłumaczy dr Edyta Majer, zastępca dyrektora PIG-PIB – Inwestor nie powinien skupiać się tylko na przestrzeni działki budowlanej czy budynku, lecz także przeanalizować warunki geologiczne w sąsiedztwie inwestycji. Pozwoli to uniknąć wielu awarii i katastrof – wyjaśnia dyrektor.

Odpowiednio przygotowane informacje geologiczne są pomocne w planowaniu przestrzennym i w rozwoju inteligentnych miast  na przykład dla wskazania korzystnych warunków do inwestowania w mieście, dla wyboru optymalnej lokalizacji osiedli mieszkaniowych czy wytyczenia tras obiektów liniowych i infrastruktury podziemnej.

– Nasza działalność to także szkolenia dla administracji. Blisko współpracujemy również z miastem Warszawa. Staramy się przetłumaczyć geologię na język mieszkańców. W prosty i zrozumiały sposób mówimy, jakie warunki geologiczne występują w danym miejscu, gdzie warunki geologiczne dla inwestowania i budownictwa są dobre a gdzie niekorzystne i dlaczego – mówi Edyta Majer.

Obecnie instytut kontynuuje projekt „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”, za który został wyróżniony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2016. Nadrzędnym celem projektu jest optymalizacja badań podłoża gruntowego zależnie od rodzaju obiektu budowlanego oraz wybranego rejonu odzwierciedlającego warunki geologiczne występujące w podłożu. Wybrane elementy projektu będą na bieżąco  wdrażane przez GDDKiA. Chcielibyśmy zorganizować w pierwszym kwartale 2017 r. spotkanie z grupą interesariuszy projektu, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb odbiorców i dowiedzieć się, jak dokument końcowy powinien być skonstruowany, aby zrozumiały go dwie strony: GDDKiA, a także wykonawcy wraz z projektantami – puentuje dr Edyta Majer.


Stan realizacji atlasów przez PIG – PIB: dotychczas zharmonizowano 9 opracowań skupiających łącznie niemal 260 000 otworów wiertniczych. Obecnie w ramach BDGI są realizowane tematy, dla których planuje się wprowadzenie do bazy co najmniej 66 000 otworów wiertniczych. Więcej informacji na stronie http://atlasy.pgi.gov.pl.

mhgghhg

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj