Konsorcjum w składzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dawniej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych) jako Lider, Politechnika Poznańska, TechCool Sp. z o.o., ProCOLD s.c. A.Stasik, M.Szymczak oraz Zakłady Mięsne Brado-2 S.A. realizuje projekt ,,Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego”.

Technologia oparta będzie na instalacji chłodniczej działającej w układzie pośrednim, która zostanie wdrożona do własnej działalności gospodarczej firmy TechCool Sp. z o.o.

Awarie (głównie uszkodzenia mechaniczne i eksploatacyjne zamrażarek płytowych) w instalacjach z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego mogą stwarzać poważne problemy. Często dochodzi do rozszczelnienia układu, co powoduje m.in. wzrost kosztów związanych z ponownym uzupełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym, potrzebę utylizacji produktów skażonych czynnikiem chłodniczym oraz wzrost zagrożenia dla personelu spowodowany koniecznością pracy w bezpośrednim położeniu urządzeń zasilanych syntetycznym czynnikiem chłodniczym.

Ponadto, w instalacjach stosowane są głównie syntetyczne czynniki chłodnicze o wysokim współczynniku GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego), które niekorzystnie wpływają na środowisko oraz bezpieczeństwo. Główną przesłanką projektu jest zminimalizowanie czasu awarii układów chłodniczych, które powodują paraliż całego zakładu a także obniżenie kosztów zakupu czynnika, który wyciekł z instalacji.

Odpowiadając na potrzeby obecnych i potencjalnych klientów firma Techcool opracowała koncepcję instalacji chłodniczej działającej w układzie z pośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego (zgłoszenie patentowe), którego ideą jest, aby w instalacji chłodniczej zamrażarki znajdował się czynnik przyjazny dla środowiska mogący mieć kontakt z żywnością. W celu dopracowania powstałej koncepcji firma Techcool nawiązała współpracę z Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny), Politechniką Poznańską, firmą Procold (producent różnych płynów chłodniczych) oraz firmą BRADO-2  w celu opracowania instalacji, która będzie realizowała technologię zamrażania.

Podjęte rozmowy zaowocowały zawiązaniem konsorcjum naukowo-przemysłowego oraz przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do NCBR, który został pozytywnie rozpatrzony. Obecnie trwają prace badawcze, które pozwolą zrealizować założenia projektu a zastosowane innowacyjne chłodziwo pozwoli ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne w przypadku rozszczelnienia instalacji oraz jego wycieku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/4.1.4/2019 Projekty Aplikacyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj