Bydgoska uczelnia (UTP) laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jest wieloprofilową uczelnią o ponad 67-letniej tradycji kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie uczelnią integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Obecnie Uniwersytet oferuje 33 kierunki w 90 specjalnościach oraz prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność (m.in. Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szkołę Patentów czy też Biuro Karier). W ciągu 67 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło ponad 58 000 absolwentów. Przy Uczelni działa również Regionalne Centrum Innowacyjności – pełniące funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami, obejmujące 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. W roku 2015 jako kontynuacja działań na rzecz rozwoju szeroko rozumianej współpracy z otoczeniem zewnętrznym w Regionalnym Centrum Innowacji  powstało Centrum Transferu Technologii (RCI-CTT). Jednostka ta prowadzi m.in. obsługę usług badawczych i eksperckich świadczonych przez uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców.

UTP w Bydgoszczy to symbol ciągłego i wszechstronnego rozwoju,  m.in. poprzez pozyskiwanie nowych projektów  zapewniających zróżnicowany postęp w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni (m.in. projekt Nowoczesna i efektywna uczelnia dotyczący kompleksowego rozwoju innowacyjnego kształcenia studentów i efektywnego zarządzania uczelnią, czy projekt Inkubator Innowacyjności + dotyczący wsparcia zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*