THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest firmą informatyczną z Wrocławia, która od 20 lat specjalizuje się w dostarczaniu systemów informatycznych oraz usług głównie dla branży mieszkaniowej i wodociągowo-komunalnej. Głównym produktem jest dedykowany system THB  System Eksploatacji Zasobów Miejskich (THB SEZaM).

Jako nowoczesna organizacja stawiamy na innowacyjne technologie. W ramach własnego działu badawczo-rozwojowego oraz we współpracy z wrocławskim środowiskiem naukowym, prowadzimy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami IT – tłumaczy Krzysztof Górecki, prezes zarządu spółki.

THB SEZaM to system, który dostosowuje do zmieniających się wymagań oraz potrzeb jego Użytkowników. W oparciu o teorię grafów, gromadzi dane o różnych strukturach technicznych/administracyjnych używanych zasobów (budowle, lokale, instalacje techniczne, wodociągi, media). Tworzy i utrzymuje ich model. Umożliwia naliczanie opłat i rozliczanie ponoszonych kosztów. Pomaga kadrze zarządzającej lepiej ocenić aktualną sytuację Firmy i reagować na zachodzące zmiany.

Algorytmy i struktury grafowe są stosowane m.in. do rozwiązania problemu rozdzielenia strat wody/mediów pomiędzy mieszkańców nieruchomości, dla potrzeb obliczania należności np. za czynsz/media.

Kontrahenci, naliczenia, dokumenty, rozrachunki i raporty są grupowane w dowolnej ilości definiowanych branż. Każda z nich ma własne rejestry sprzedaży, rozrachunki, stopy odsetkowe, zasoby techniczne. Mają wspólnych kontrahentów. Można dokonać analizy rozrachunków Pana „X” dla jednej lub wielu branż, czy rozliczyć właścicieli lokali we Wspólnocie mieszkaniowej oraz wiele Wspólnot w całości. Dokumenty prezentowane są w postaci „sprzedażowej” i automatycznie księgowane w ramach dedykowanych planów kont – dodaje prezes.

THB SEZaM może działać w chmurze obliczeniowej, sieci lokalnej czy na PC. Ma wbudowany system Bilingowy z wersją mobilną na tablecie z drukarką przenośną. Do dyspozycji użytkownika jest komplet potrzebnych raportów i zestawień oraz zintegrowany edytor tekstu wraz z arkuszem kalkulacyjnym. Pozwala generować korespondencję seryjną czy sprawozdania oparte na zgromadzonych danych.

Anna Wesecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*