Prof. dr. hab. inż. Robert Cierniak chce sprawić, aby promieniowanie na jakie wystawione jest nasze ciało podczas tradycyjnych badań z wykorzystaniem tomografii komputerowej były mniejsze. W tym celu opracował specjalne algorytmy umożliwiające zmniejszenie dawek promieniowania, za co został Nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii “Naukowiec Przyszłości”.

Jak traktuje Pan to wyróżnienie?

Nagroda jest dla mnie przede wszystkim świetnym narzędziem do promowania tego, czym się zajmuję. Obecnie prowadzę działalność wdrożeniową i badania rozwojowe B+R, które mają służyć temu, aby moje rozwiązanie mogło zostać skomercjalizowane i wdrożone na rynek.

Dlaczego zajął się Pan tym zagadnieniem?

Niestety technika tomografii komputerowej oparta jest na promieniowaniu rentgenowskim, co jest sporą wadą. W porównaniu np. do zwykłego zdjęcia rentgenowskiego tomograf wykorzystuje zwielokrotnioną dawkę promieniowania, co znacznie zwiększa zagrożenie zachorowania na jakąś formę choroby nowotworowej. Aby rentgenowska tomografia komputerowa mogła przetrwać i pełnić swoją rolę, konieczne jest opracowanie systemu zmniejszającego dawki promieniowania.

Co jest potrzebne, aby taką dawkę zmniejszyć?

Na rynku istnieją już od jakiegoś czasu rozwiązania mające rozwiązać ten problem, natomiast wymagają one m. in. ogromnej mocy obliczeniowej oraz dłuższego czasu potrzebnego na uzyskanie zdjęć o odpowiedniej jakości, co w przypadku badań ambulatoryjnych jest niedopuszczalne.

Jakie są obecne działania i plany na przyszłość?

Staramy się zrealizować kolejny projekt, który ma rozwinąć dotychczasowe badania. O ile wcześniej staraliśmy się opracować algorytm mający zmniejszyć dawkę promieniowania pochłoniętą przez pacjenta w trakcie badania, teraz chcemy już docelowo opracować konstrukcję prototypu tomografu, który byłby przystosowany do wykorzystania naszej statystycznej metody rekonstrukcyjnej, co jest jeszcze bardziej ambitnym planem.

 

Dziękuję za rozmowę.

Jakub Maksymowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*