Odkrycie mikroorganizmów comammox zmienia obowiązujący od ponad stu  lat paradygmat oczyszczania ścieków.

Metody usuwania azotu ze ścieków oparte na procesach nitryfikacji i denitryfikacji naukowcy  Politechniki Gdańskiej badają od kilkunastu lat. Według klasycznego modelu proces nitryfikacji przebiega dwustopniowo i wymaga aktywności dwóch rodzajów mikroorganizmów – najpierw utleniających amoniak do azotynów, a następnie utleniających azotyny do azotanów.

Cztery lata temu odkryto mikroorganizmy z rodzaju Nitrospira, które mogą utleniać amoniak bezpośrednio do azotanów. Dotychczas uważano, że bakterie te biorą udział tylko w drugim etapie nitryfikacji. Proces nazwano comammox (z ang. „complete ammonia oxidation”- pełne utlenianie amoniaku).

Badania procesów usuwania azotu są istotne dla rozwoju nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska technologii oczyszczania ścieków. W dobie gospodarki o obiegu zamkniętym, szczególnie istotny jest odzysk surowców i energii ze ścieków.

Dzięki skróceniu przemian azotu procesy usuwania azotu stają się mniej energochłonne- mówi prof. Mąkinia.

Projekt pt. „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX- nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków” łączy badania technologiczne, zaawansowane techniki mikrobiologiczne oraz modelowanie matematyczne. Jego liderem jest prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Badania w  pozostałych jednostkach prowadzone są pod kierunkiem dr hab. inż. Moniki Żubrowskiej-Sudoł z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Sławomira Ciesielskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Joanna Laskowska

Na zdjęciu:Układy badawcze innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*