Instytut Fizjologii Roślin PAN im. Franciszka Górskiego z Krakowa to jednostka naukowa, której zadaniem jest dbanie o odpowiedni rozwój i odporność roślin na niekorzystne czynniki klimatyczne, a co za tym idzie bezpieczeństwo upraw. Jednym z naukowców, który stara się rozwijać badania w tym kierunku jest dr hab. inż. Anna Janeczko, która za swoje prace została w tym roku nagrodzona Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju. O jej obecnej działalności i nowych pomysłach opowiada w rozmowie z naszą redakcją.

 Została Pani wyróżniona w kategorii “Naukowiec przyszłości” za projekt “Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego” . Wszystko odbyło się w ramach IV Forum Inteligentnego Rozwoju. Czym jest dla Pani ta nagroda?

Jest to dla mnie ważne wyróżnienie. Cieszę się, że niezależna kapituła doceniła moją działalność naukową i pewien potencjał wdrożeniowy co daje też osobistą satysfakcję.

Nagroda jest również ważna pod kątem dalszego rozwoju badań naukowych. Pomaga przy staraniu się o kolejne projekty. Nagroda staje się także częścią mojej kariery i dorobku naukowego. Uważam także, że taka inicjatywa jak FIR to cenna platforma do dyskusji na temat komercjalizacji badań naukowych, a więc współpracy nauki i biznesu.

Nad czym obecnie pani pracuje?

Obecnie moje badania rozwijają się w dwóch kierunkach. Nadal pracuję nad aktywnością fizjologiczną brasinosteroidów. Projekty, za które zostałam wyróżniona skupiały się na wykorzystaniu hormonów w zwiększeniu odporności na stres środowiskowy jęczmienia i pszenicy, natomiast obecnie staram się również o rozpoczęcie badań z wykorzystaniem brasinosteroidów u rzepaku ozimego. Nie ma zbyt wielu prac poświęconych ich funkcji u tego gatunku. Rzepak jako ważna gospodarczo roślina w Polsce cierpi na stresy związane z występowaniem niskich temperatur, suszy i przede wszystkim zmienności klimatycznej.

Drugi kierunek to działania o większym potencjale wdrożeniowym, które opierają się na współpracy z firmami produkującymi oświetlenie LED. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę z zakresu fizjologii roślin w celu stworzenia rozwiązania technicznego, które będzie można wdrożyć. Rozpoczęliśmy eksperymenty, których celem jest optymalizacja oświetlenia LED wykorzystywanego do uprawy gatunków takich jak m.in. papryka i bazylia.

 Jakie są najważniejsze kierunki działań Instytutu?

Nasze działania skupiają się zarówno na obszarze rolniczym jak i biologicznym. Naukowcy Instytutu pracują m.in. nad wyprowadzaniem nowych linii do hodowli odmian i możliwościami ich wdrożenia. Ciągle badać będziemy także aspekty przystosowawcze roślin do zmieniających się warunków klimatycznych, dzięki którym możemy między innymi opracowywać nowe strategie ochrony gatunków.

 

Jakub Maksymowicz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*