Platforma cytometryczna jest pomocna w medycynie spersonalizowanej.

Za innowacyjnym przedsięwzięciem stoją uczeni z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Profesor Instytutu, dr hab. Katarzyna Piwocka wraz z zespołem zaproponowała wykorzystanie cytometrii do oznaczania specyficznych markerów białkowych wspomagających rozwój terapii spersonalizowanych.

Terapie spersonalizowane wymagają bardzo precyzyjnej diagnostyki, często opartej o detekcję specyficznych mutacji. Podatność na jedną z silnie rozwijających się terapii spersonalizowanych opartych o inhibitory PARP wykazują pacjenci z mutacjami w genach BRCA1/2, silnie korelującymi z nowotworami piersi i jajnika- mówi prof. Piwocka.

W naszych badaniach odkryliśmy, że deficyty BRCA1/2 mogą występować też w nowotworach niezwiązanych z mutacjami w genach, jako efekt nieklasycznych mechanizmów i zaburzeń na poziomie samego białka, prowadząc zarazem do podatności na bardzo obiecującą terapię spersonalizowaną. Odkrycie to może pozwolić na rozpoznanie większej liczby nowotworów wrażliwych na tę terapię, a jednocześnie wskazuje na istotę detekcji markerów białkowych – wyjaśnia.  

Kierowana przez prof. Piwocką Pracownia Cytometryczna prowadzi działalność naukową oraz usługową. Oferuje ekspertyzy i wysokiej klasy świadczenia w zakresie cytometrii przepływowej wykonywane na potrzeby nauk biologicznych, medycznych, translacyjnych oraz badań typu „Proof-of-concept” („dowód słusznej koncepcji”).

Cytometria pozwala na jednoczesne zbadanie poziomu wielu, nawet kilkudziesięciu białek w pojedynczej komórce. Zaproponowaliśmy zastosowanie tej technologii, gdyż istnieje konieczność rozwoju diagnostyki bazującej na oznaczaniu markerów białkowych, obok diagnostyki genetycznej. Detekcja specyficznych markerów białkowych pozwoli na identyfikację nowych elementów funkcjonalnych, istotnych dla wielu terapii spersonalizowanych – uzupełnia prof. Piwocka.

Projekt FlowPROSPER (POIR.04.04.00-00-23C2/17) jest realizowany w ramach programu FNP, współfinansowanego przez EU.

Joanna Laskowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*