Innowacyjne narzędzie wspomagające ograniczenie emisji rtęci i arsenu rozwiązaniem dla elektrowni węglowych w Polsce i na świecie. 

Na drodze do ograniczenia emisji toksycznych związków rtęci i arsenu jest 12-osobowy, interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści od sztucznej inteligencji i oraz analityki przemysłowo – środowiskowej. Grupa prowadzi badania nad przygotowaniem narzędzia prognostycznego, które umożliwi przewidzenie zachowania się arsenu i rtęci podczas spalania węgla i oczyszczania powstałych spalin. Działania są odpowiedzią na strategię ochrony przed emisją rtęci, opracowaną podczas konferencji w Minamata oraz wstępem do zaprojektowania modelu służącego do monitorowania stężenia rtęci i arsenu w spalinach z węgla brunatnego i kamiennego.

Korzyści ekologiczne i ekonomiczne

Narzędzie to umożliwi ciągłe monitorowanie stężenia Hg i As w spalinach opuszczających instalację, co w przypadku przekroczenia ustalonych już limitów emisji Hg, pozwoli na podjęcie działań zmierzających do uzyskania pożądanych stężeń Hg i As w gazach emitowanych do atmosfery. Dodatkowe metody oczyszczania spalin (dedykowane tylko dla Hg lub As) będą mogły być stosowane opcjonalnie, a nie w sposób ciągły. 

Sztuczna inteligencja i ogromna baza danych

Mechanizm działania przyszłego narzędzia opiera się na modelu odzwierciedlającym pracę kotła w środowisku wirtualnym sprzężonym z urządzeniem rzeczywistym. Pod kątem zawartości toksycznych pierwiastków oprócz spalin bada się także wpływ różnych metod ich oczyszczania: odpylanie, odazotowanie i odsiarczanie. Do prawidłowego funkcjonowania systemu konieczne jest określenie bilansu rtęci i arsenu dla całego procesu spalania paliwa i oczyszczania spalin w w/w procesach –Oprócz spalin badamy też zawartość tych dwóch pierwiastków w produktach ubocznych procesu spalania, czyli stałych i ciekłych odpadach, oraz przede wszystkim w materiale wejściowym, czyli węglu – tłumaczy dr inż. Marta Marczak – kierownik projektu, laureatka X edycji programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego finansowany jest projekt pt.: „Prognozowanie dystrybucji Hg i As w procesie spalania węgli kamiennych i brunatnych w kotłach pyłowych i oczyszczania spalin z wykorzystaniem modeli regresyjnych i sieci neuronowych”.

Badania oparte na praktyce

Naukowcy wyszli ze swoimi badaniami poza laboratorium i prowadzą prace w rzeczywistych warunkach, w elektrowni węglowej. Realna sytuacja pozwala na dokładne pomiary i wypracowanie rozwiązań, które będą miały szanse na wdrożenie wśród polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. W planach zespołu jest zaimplementowanie wynalazku w energetyce węglowej oraz propagowanie tego rozwiązania/produktu podczas konferencji, spotkań biznesowych i naukowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*