W obliczu wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, zaostrzających się przepisów prawa i występujących klęsk żywiołowych zrodziła się konieczność opracowania rozwiązań, które zapewnią realną ochronę zasobów środowiska przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów korzystania z niego. W obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Jednym z problemów, a zarazem potrzebą, jest wtórne wykorzystywanie oczyszczonych ścieków, zwane odnową wody.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, od ponad roku, Instytut Ekologii Stosowanej w Skórzynie (ies.zgora.pl) pod kierunkiem prof. Wojciecha Halickiego realizuje projekt badawczy pn.: „Opracowanie technologii roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów i odnową wody” współfinansowany przez NCBiR. Celem technologicznym projektu jest odnowa wody odzyskiwanej ze ścieków bytowych, do poziomu parametrów wody do picia. Odnowiona woda będzie w bezpieczny sposób zawracana do układu i wykorzystywana do celów gospodarczych, np. spłukiwania toalet czy podlewania zieleni. Należy zaznaczyć, że celem nie jest spożywanie odnowionej wody, a jedynie zapewnienie jej bezpiecznegostosowania do celów niekonsumpcyjnych.

Zastosowania technologia w domach, szkołach lub hotelach przyniesie wymierne korzyści finansowe, zmniejszając ogólne zużycie wody o co najmniej 40% oraz poprzez wyeliminowanie problemu powstających ścieków. Cena takiej instalacji będzie porównywalna do kosztu montażu zaawansowanej oczyszczalni przydomowej. Wieloletnie doświadczenie naukowe kierownika projektu oraz zespołu badawczego umożliwiło stworzenie kompaktowego układu, w którym wykorzystano procesy samooczyszczania się wody,znane w naturalnym środowisku. Wdrożenie uzyskanych efektów będzie polegać na świadczeniu przez Instytut Ekologii Stosowanej usług projektowania i budowy obiektów i instalacji służących do odnowy wody. Więcej na temat realizowanego projektu oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie Instytutu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*