Schorzenia reumatyczne dotykają aż 30-40% populacji europejskiej. Szacuje się, że w Polsce z ich powodu cierpi około 400 tyś. osób w wieku produkcyjnym. W rozwoju chorób reumatycznych znaczącą rolę odgrywają zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego z postępującym procesem zapalnym. Ważnym elementem leczenia, szczególnie pacjentów w zaawansowanym stadium choroby, jest terapia bazująca na wykorzystaniu inhibitorów prozapalnych białek. Niestety, nie we wszystkich przypadkach postępowanie takie jest skuteczne. 

Profesor dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN realizuje projekt finansowany z Narodowego Centrum Nauki pt. „W poszukiwaniu biomarkerów chorób reumatycznych – kompleksowa analiza profilu metabolomicznego, polimorfizmów i ekspresji genów szlaku IL-23/Th17 i cząsteczek miRNA”. 

Kompleksowe badania prowadzone są we współpracy z klinikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Bydgoszczy. Ich celem jest określenie panelu rozpuszczalnych, komórkowych i genetycznych biomarkerów stanu zapalnego. Uzyskane wyniki pozwolą analizować i przewidywać ryzyko zachorowania, efektywność stosowanego leczenia, a nawet przeciwdziałać progresji choroby poprzez dobór odpowiedniej terapii leczniczej. Pacjenci z trzema rodzajami zapalenia stawów (RZS, ZZSK oraz ŁZS) badani są przed włączeniem oraz w trakcie terapii. 

– W obecnej fazie projektu naszemu Zespołowi udało się zidentyfikować szereg potencjalnych markerów diagnostycznych, charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej, a także prognozujących dobrą odpowiedź na leczenie – zdradza profesor.

W kolejnych etapach swojej działalności naukowej uczona zamierza sprawdzić, czy zaobserwowane w polskiej populacji relacje pomiędzy zidentyfikowanymi biomarkerami a ryzykiem zachorowania i powodzeniem terapii mają uniwersalny charakter. – Liczę na to, że wyniki będą mogły stanowić podstawę do dalszych badań i w przyszłości przyczynić się do opracowania nowatorskiej, zindywidualizowanej terapii leczniczej – kończy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*