dr Sylwia Bobis-Wozowicz
dr Sylwia Bobis-Wozowicz

Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem dr n. med. Sylwii Bobis-Wozowicz poszukuje nowych i skutecznych narzędzi medycyny regeneracyjnej.

W ramach projektu „Wpływ hipoksji na charakterystykę molekularną oraz potencjał biologiczny, w tym zdolność do regeneracji serca, pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste” badacze przeprowadzili analizę molekularną i charakterystykę zarówno samych komórek, jak i mikropęcherzyków pochodzących z komórek pluripotencjalnych (iPS) w różnych warunkach stężenia tlenu.

Komórki iPS mają zdolność do nieograniczonych podziałów, mogą różnicować w zasadniczo każdy inny rodzaj komórek, powstają przez reprogramowanie komórek ciała, np. krwi lub skóry. Są też zdolne do wydzielania bioaktywnych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych. To małe koliste struktury, wewnątrz których zamknięte są składniki, które pochodzą z komórki rodzicielskiej i w zależności od tego jaka komórka je produkuje, takie niosą ze sobą informacje Nasze własne badania wskazują, że pęcherzyki, które są wydzielane przez komórki macierzyste mogą wnikać do innych komórek. W tym zakresie ważne są właśnie te czynniki biologicznie aktywne zawarte wewnątrz pęcherzyka: białka, lipidy oraz cząsteczki RNA. Po wniknięciu do komórek docelowych zmieniają ich metabolizm i fenotyp, reprogramując je do podjęcia innych funkcji– mówi kierownik projektu.

Ważne są warunki środowiskowe, w których funkcjonują komórki macierzyste. Udało nam się potwierdzić przypuszczenia, że tlen warunkuje zachowania komórek, ponieważ wpływa na ich metabolizm, sposób funkcjonowania oraz stabilność genetyczną. Warunki stężenia tlenu mają odzwierciedlenie w składzie molekularnym, czyli w bioaktywnych składnikach w pęcherzykach pochodzących z tych komórek – komentuje naukowiec. W dotychczasowych badaniach wykazano, że komórki rozwijają się naturalnie w środowisku o obniżonym stężeniu tlenu- hipoksji, stąd było dla mnie ważne, żeby utrzymać fizjologiczną wartość tego stężenia (3-5proc.) również w hodowlach, które prowadzimy in vitro.

Efekty projektu mogą być wykorzystane w medycynie regeneracyjnej, gdzie mogą się stać źródłem komórek do przeszczepów oraz naprawy uszkodzonych narządów. W moim projekcie, na modelu serca udało się wykazać, że pęcherzyki pochodzące z komórek iPS wywierają efekt przeciw-zwłóknieniowy. To stwarza nadzieję na opracowanie nowej terapii, którą będzie można wykorzystać w przyszłości by te zwłóknienia eliminować albo zmniejszać podsumowuje dr Bobis-Wozowicz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*