dr Tomasz Stefaniuk
dr Tomasz Stefaniuk

„Elektrycznie modulowane zjawiska optyczne w metaliczno-dielektryczno-półprzewodnikowym metamateriale wielowarstwowym” to projekt realizowany pod kierownictwem dr Tomasza Stefaniuka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt poświęcony jest opracowaniu nowego typu materiału fotonicznego, którego własnościami optycznymi takimi jak np. barwa, transparentność, współczynnik załamania czy dwójłomność moglibyśmy sterować za pomocą wartości przyłożonego napięcia. Koncepcje tak zwanych meta-materiałów, czyli ośrodków optycznych, których własności można zaprojektować poprzez nanostrukturyzację, zespół w ramach projektu chce rozszerzyć o możliwość przestrajania. W tym celu chce wykorzystać zjawiska znane do tej pory jedynie w fizyce półprzewodników. Czyli z jednej strony otrzymalibyśmy metamateriał o unikalnych, dowolnie zaprojektowanych parametrach optycznych, a z drugiej strony, możliwość ich dalszej modyfikacji w ciągu jednej milionowej części sekundy.

Zastosowanie tej technologii może być różnorodne, można ją użyć np. w telekomunikacji, diagnostyce czy w różnego rodzaju czujnikach optycznych, czyli we wszystkich urządzeniach związanych z przemysłem wysokich technologii gdzie wykorzystujemy światło.  – mówi dr Stefaniuk.

Pierwszym celem projektu jest poznanie wpływu akumulacji ładunku elektrycznego w nanoskali na własności optyczne metamateriału i oszacowanie jaki może mieć to wpływ na konstrukcję przyszłych urządzeń. Drugim celem jest skonstruowanie takiego modulatora światła, który by miał szybką reakcję oraz ponad standardowo zmienne własności optyczne.-Opracowaliśmy już komputerowy model modulatora światła spełniający założenia projektu a także wytworzyć poszczególne elementy półprzewodnikowe o pożądanych parametrach optycznych i elektrycznych. W chwili obecnej jesteśmy na etapie integracji wszystkich elementów w ramach całego urządzenia. Liczymy na to, że w niedługiej perspektywie będziemy mogli zademonstrować w pełni funkcjonalny prototyp. – podsumowuje dr Stefaniuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*