prof. Anna Kowalewska
prof. Anna Kowalewska

Współczesne technologie otrzymywania materiałów polimerowych, bardziej niż na tworzeniu nowych pod względem budowy chemicznej struktur, skupiają się na modyfikacjach znanych już polimerów w celu ich uszlachetnienia.

Profesor Anna Kowalewska z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk prowadzi aktualnie badania oddziaływań supramolekularnych pomiędzy reaktywnymi wstęgowymi nanonapełniaczami krzemoorganicznymi nowego typu a matrycami polimerowymi.

Uczona prowadzi prace między innymi pod kątem uzyskania lepszej wytrzymałości mechanicznej czy też optymalizacji właściwości barierowych lub zwiększenia odporności termicznej. Dodawanie napełniaczy do matryc polimerowych jest jedną z dróg, aby wspomniany cel osiągnąć.

Główną wadą dotychczas stosowanych napełniaczy mineralnych, jak również wielu organicznych, jest ich skłonność do agregacji w matrycy polimerowej. Dlatego nowe kierunki badań prowadzą w stronę skali „nano”. Modyfikacja oddziaływań dodatek–matryca może wpływać na przykład na stopień krystaliczności i przenikalności polimerów. Może mieć to duże znaczenie, jeśli chcemy zaprojektować np. biodegradowalne opakowania dla żywności.

Innowacyjne podejście badawcze zaproponowane w projekcie polegało na zastosowaniu sfunkcjonalizowanych liniowych oligosilseskwioksanów wstęgowych o drabinkowej strukturze łańcucha głównego jako nowych platform w syntezie polimerowych materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. Unikalna struktura LPSQ (obecność podwójnego łańcucha w makrocząsteczce oraz możliwość przyłączania różnorodnych chemicznie grup funkcyjnych) pozwoliła na uzyskanie dodatków oddziałujących bardzo efektywnie i wielocentrowo. – wyjaśnia profesor.

Po zakończeniu działań w projekcie można wykorzystać zdobytą wiedzę w celu opracowania kwestii związanych z transferem technologii – kierownik projektu wskazuje potencjał aplikacyjny wykonywanych badań.

W czasie trwania projektu pojawiło się wiele zupełnie nowych pomysłów i kierunków, w których chcemy podążyć. – podsumowuje prof. Anna Kowalewska.

   Patrycja Sikora

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*