Narządy ruchu – dbaj o nie!

0

Rozmowa z dr hab. Tomaszem Trzeciakiem z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na temat projektu ”Wykorzystanie indukowanych komórek pluripotencjalnych w regeneracji chrząstki stawowej”.

Czym się charakteryzują komórki pluripotencjalne i jak można je zdefiniować?

Komórki pluripotentcjalne to rodzaj komórek macierzystych, które mają zdolność do samoodnowy (proliferacji) i różnicowania się w komórki potomne różnych typów. Komórki pluripotencjalne mają zdolność do różnicowania się w każdy typ komórek dorosłego organizmu tzn. w komórki pochodzące z mezenchymy, endodermy, ektodermy oraz w komórki rozrodcze. 

Czy problem regeneracji chrząstki stawowej w głównej mierze dotyczy osób młodych?

– Większość protokołów naprawy chrząstki stawowej ukierunkowanych jest na leczenie ogniskowych uszkodzeń u młodych, chorych przed 40-45 rokiem życia.

W jakim stopniu regeneracja chrząstki stawowej dotyczy osób starszych?

– W związku ze starzeniem się komórek macierzystych i utratą ich zdolności do samoodnowy (regeneracji) – naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej jest znacząco ograniczona. Uszkodzona chrząstka stawowa ulega degeneracji i powstają zmiany zwyrodnieniowe.

Jak przebiegają prace nad regeneracją chrząstki stawowej?

– Na całym świecie poszukuje się dróg naprawy tkanek i narządów u osób starszych. Dotyczy to naprawy chrząstki stawowej i leczenia zmian zwyrodnieniowych. Poszukuje się czynników i mechanizmów wpływających na hamowanie procesów regeneracji u osób w podeszłym wieku celem zapewniania sprawności i poprawy jakości życia.

Co jest celem projektu badawczego?

– Celem projektu badawczego jest sprawdzenie wpływu czynników środowiska stawu na różnicowanie i proliferację indukowanych komórek pluripotencjalnych, jak również opracowanie wydajnej metody hodowli prekursorów chondrocytów (komórek chrząstki stawowej), otrzymanych w wyniki proliferacji indukowanych komórek pluripotencjalnych w obecności płynu stawowego pobranego od chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego.

Jak wyniki prowadzonych badań mogą wpłynąć na przeciętnego Kowalskiego?

– Wyniki badań mogą doprowadzić do powstania protokołu leczenia uszkodzeń zwyrodnieniowych chrząstki stawowej u chorych w starszym wieku oraz przyczynić się do rozwoju medycyny regeneracyjnej. 

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*