dr hab. Grzegorz Siebielec
dr hab. Grzegorz Siebielec

Kolejny naukowiec został prelegentem naszego 5. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Przedstawiamy Wam dr hab. Grzegorza Siebielca!

Dr hab. nauk rolniczych, profesor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach IUNG-PIB. Od 2012 r. kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów.

– Jego główne zainteresowania badawcze to ochrona gleb, procesy zanieczyszczenia gleb i ich remediacji, zmiany użytkowania gruntów, wpływ urbanizacji na zasoby glebowe, bezpieczne wykorzystanie odpadów w ramach gospodarki cyrkularnej. Brał udział w 15 międzynarodowych projektach, w tym w ramach 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020, programu Central Europe.

– Ma doświadczenie w koordynacji pakietów roboczych w projektach międzynarodowych. W latach 2010 – 2017 koordynator krajowego monitoringu jakości gleb. Krajowy reprezentant ds. gleb w sieci EIONET, Common Forum on Contaminated Land i Globalnym Partnerstwie dla Gleb (Global Soil Partnership). Kierownik projektu NCN na temat skutków rozprzestrzeniania się pierwiastków ziem rzadkich w środowisku oraz możliwości ich odzysku. Otrzymał nagrodę MRiRW za prace wdrożeniowe w zakresie wyznaczania obszarów do wsparcia ze środków unijnych oraz 4 nagrody Dyrektora IUNG-PIB za badania naukowe.

– Odbył staże naukowe w United States Department of Agriculture oraz Ohio State University. Autorlub współautor wielu publikacji w czasopismach naukowych z Impact Factor. Ekspert Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego rolnictwa a szczególnie zagadnień dotyczących gleb. Zaangażowany w działania zwiększające świadomość roli gleb w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz tworzące wiedzę i narzędzia sprzyjające ochronie gleb.

Witamy i życzymy powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*