dr inż. Andrzej Rogala
dr inż. Andrzej Rogala

Dr inż. Andrzej Rogala kolejnym prelegentem 5. Forum Inteligentnego Rozwoju!

Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jego badania skupiają się wokół technologii przetwórstwa węglowodorów i wykorzystaniu inżynierii procesowej w ochronie środowiska.

Brał udział w realizacji licznych projektów badawczo-rozwojowych związanych z ogólnie pojętą inżynierią i technologią chemiczną, kierował również samodzielnie projektem dotyczącym nowej technologii otrzymywania eteru dimetylowego (DME) realizowanym dla PGNiG SA.

Obecnie kieruje od strony Politechniki Gdańskiej dwoma projektami pro-środowiskowymi w ramach Interreg South Baltic – projekt BAPR i projekt BSAM, których Liderem jest Uniwersytet Linneusza ze Szwecji oraz kieruje nominowanym projektem badawczo-rozwojowym (budżet 10,8 mln zł) realizowanym w konsorcjum Politechnika Gdańska (lider) i Politechnika Warszawska (konsorcjant) pt. “Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów” w ramach konkursu POIR INGA finansowanym przez NCBR (środki UE) oraz PGNiG SA.”

Życzymy powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*