mgr inż. Hubert Szczerba
mgr inż. Hubert Szczerba

– Szczepy bakteryjne, które wykorzystujemy w badaniach to szczepy należące do rodzaju Enterobacter, wyizolowane ze żwacza krowy i kozy. Zdecydowaną zaletą badanych mikroorganizmów jest fakt, iż cechują się one niskimi wymaganiami wzrostowymi, jak również zdolnością do wzrostu zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, w szerokim zakresie temperatur. To ułatwia ich hodowle oraz późniejsze prowadzenie procesu produkcji kwasu bursztynowego, rozpoczyna mgr inż. Hubert Szczerba.

Kwas bursztynowy jest jednym z głównych związków chemicznych biorących udział w cyklu kwasów trikarboksylowych (TCA), zwanym również cyklem Krebsa. Cykl ten jest etapem przemian metabolicznych, które przebiegają w komórkach w warunkach tlenowych. Z kolei w warunkach beztlenowych, kwas bursztynowy może być produktem końcowym w trzech szlakach biochemicznych tj. redukcyjnej gałęzi cyklu Krebsa, cyklu glioksylanowym oraz cyklu Krebsa, z nieaktywnym enzymem dehydrogenazy bursztynianowej. Struktura chemiczna kwasu bursztynowego sprawia, że jest to jeden z 10 najbardziej pożądanych związków chemicznych o znaczeniu przemysłowym.

– Jeszcze do niedawna, kwas bursztynowy produkowany był na skale przemysłową głównie na drodze syntezy chemicznej. Jednakże, w obliczu trendu racjonalnego wykorzystania biomasy odpadowej i produktów ubocznych, oraz prób eliminacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego, biotechnologiczna produkcja kwasu bursztynowego z wykorzystaniem wydajnych producentów mikrobiologicznych stała się tematem ogólnoświatowego zainteresowania, mówi mgr inż. Hubert Szczerba, kierownik projektu „Charakterystyka fizjologiczna i molekularna nowych szczepów bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako wydajnych producentów kwasu bursztynowego”.

– Celem naszych badań była identyfikacja nowych, konkurencyjnych w stosunku do już poznanych, szczepów bakteryjnych, charakteryzujących się zdolnością do naturalnej i wydajnej biosyntezy kwasu bursztynowego w obecności laktozy i/lub glicerolu, a następnie przeprowadzenie charakterystyki fizjologicznej, biochemicznej oraz genetycznej tych szczepów, kontynuuje naukowiec.

Prowadzone badania są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach programów Preludium 13 (2017/25/N/NZ9/01736) oraz Etiuda 7 (2019/32/T/NZ9/00416).

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*