Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako instytucja pośrednicząca we wdrażaniu programu Polska Cyfrowa jest odpowiedzialne za szereg strategicznych z punktu widzenia postępu gospodarczego kraju działań. Program został podzielony na trzy główne osie: Infrastruktura szerokopasmowa (1,02 mld euro), E-administracja i otwarty rząd (949 mln euro) oraz Budowa kompetencji cyfrowych (145 mln euro).

– Pierwsza Oś to tak naprawdę finansowanie infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do budowy społeczeństwa cyfrowego. To szczególnie istotne w kontekście rozwoju ściany wschodniej – wyjaśnia dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Wanda Buk.

Zasięg nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej w Polsce cechuje znaczne zróżnicowanie geograficzne. Bez interwencji państwa utrzymałby się trend wzrostu dostępności do szybkiego internetu jedynie na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia. Inwestycje w ramach I Osi znacząco poprawiają ten stan rzeczy. W ramach realizowanych projektów ma powstać niemal 70 tys. kilometrów sieci szerokopasmowej, która zapewni dostęp do szybkiego internetu dla ponad 1,7 mln gospodarstw domowych.

I Oś Priorytetowa to oczywiście nie jedyne wyzwanie, które stoi przed Centrum, odpowiada ono także bowiem za realizację II i III Osi Priorytetowej, które obejmują tak fundamentalne działania jak E-administracja i otwarty rząd oraz Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Dyrektor Centrum nie ukrywa, że największym wyzwaniem jest realizacja II Osi.

– Olbrzymim wyzwaniem jest kompleksowa cyfryzacja urzędów i jednostek administracji publicznej. Wynika to przede wszystkim z niezwykłej dynamiki postępu technologii cyfrowych, a z drugiej strony zapotrzebowania na wyspecjalizowanych programistów – dużej mierze udają się do korporacji, gdzie otrzymują znacznie lepsze warunki zatrudnienia, niż w jednostkach administracyjnych – podkreśla dyrektor.

Efektywne wykorzystanie inwestycji z I i II Osi uzależnione jest także od poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Pod pojęciem kompetencji cyfrowych kryje się bardzo szeroki zbiór umiejętności warunkujących sprawne i świadome korzystanie z nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego. Projekty dofinansowane w ramach III Osi wspierają różne grupy społeczne od najmłodszego pokolenia po seniorów, na różnych poziomach umiejętności, od osób wykluczonych cyfrowo po profesjonalnych programistów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj