Politechnika Opolska wraz z ekspertami z MWiK Kędzierzyn Koźle opracowuje innowacyjny system lokalizacji i detekcji wycieków w sieciach wodociągowych. Problematyka projektu dotyczy szeroko rozumianej diagnostyki stanu infrastruktury sieci wodociągowych, które stanowią rozproszony w przestrzeni system rurociągów zbudowanych z różnych materiałów, o różnych rozmiarach, które były instalowane na przestrzeni wielu lat i w związku z tym są w różnym stopniu wyeksploatowane. Czynniki te mają obecnie główny wpływ na prawidłową detekcję wycieków, w szczególności małych i umiarkowanych.

Zasadnicze znaczenie ma precyzyjny system pomiarowy pracujący w czasie rzeczywistym. Na podstawie danych pomiarowych wykonywane są analizy i obliczenia, których celem jest określenie charakterystycznych zależności mających wpływ na możliwości przewidywania zachowania się parametrów sieci w niedalekiej przyszłości.

W ramach prac projektowych zostanie zaimplementowany dokładnie skalibrowany model komputerowy umożliwiający prowadzenie symulacji zachowania się sieci, który dodatkowo posiada możliwość uczenia się czyli automatycznego dopasowywania wartości krytycznych modelu na podstawie bieżących i historycznych danych pomiarowych.

Do podstawowych i najistotniejszych korzyści wynikających z wdrożenia efektów realizacji projektu zaliczą się:

– obniżenie strat wody, co związane jest bezpośrednio z relatywnie szybkim wykryciem wycieków

– oszczędności spowodowane naprawą rurociągów, które rozpoznano jako nieszczelne

– możliwość wykonania komputerowych symulacji sieci dla różnych wartości parametrów.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badan Stosowanych PBS3.

Projekt ma charakter aplikacyjny i dotyczy opracowania innowacyjnej technologii przy udziale zespołu 6 naukowców z Politechniki Opolskiej i 8 ekspertów z MWiK Kędzierzyn-Koźle. 

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar.

 

Bez tytułu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj