Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie współprowadzi dwa innowacyjne projekty: FindFish i WaterPuck.

Pierwszy z nich to platforma transferu wiedzy FindFish, którą będą stanowiły bazy danych oraz prognoz online o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej i jego żywych zasobach. Będą to między innymi prognozy o warunkach hydrodynamicznych – z uwzględnieniem parametrów lodu, fizykochemicznych i biologicznych środowiska morskiego. Wiedza ta będzie realnym wsparciem dla rybaków, przedstawicieli jednostek naukowych oraz administracji morskiej i rybackiej. Tak wszechstronne zastosowanie systemu FindFish pomoże przyczynić się do zrównoważonego rybołówstwa morskiego i ochrony ekosystemu Zatoki Gdańskiej.

W ramach projektu opracowany zostanie trójwymiarowy moduł Fish dla konkretnych gatunków ryb poławianych przemysłowo na terenie Zatoki Gdańskiej. Dzięki temu możliwe będzie określenie rejonów występowania i czasu najkorzystniejszych warunków hydrologicznych dla bytowania ryb poławianych przemysłowo.

Projekt FindFish współfinansowany jest ze środków europejskich i realizowany w partnerstwie z Instytutem Morskim w Gdańsku oraz Zrzeszeniem Rybaków Morskich – Organizacją Producentów z siedzibą we Władysławowie.

Drugi projekt – WaterPuck – to budowa serwisu informacyjno-predykcyjnego dla gminy Puck, w skład którego wchodzić będą: kompleksowy model spływu wód powierzchniowych, model przepływu wód podziemnych oraz interaktywna aplikacja CalcGosPuck. Aplikacja ta będzie określała wskaźniki presji, którą na wody gruntowe i powierzchniowe wywierają gospodarstwa rolne położone w gminie Puck. Dotyczy to w głównej mierze rozprzestrzenienia zanieczyszczeń wynikających z użytkowania terenu i praktyk rolniczych, zwłaszcza ładunków azotu, fosforu i pestycydów.

Zintegrowany serwis WaterPuck będzie generował 48-godzinne prognozy dla wód gruntowych i powierzchniowych w gminie Puck, a także będzie stanowił bazę danych środowiskowych, która pomoże realizować działania ekologiczne na terenie gminy. Co więcej, wiedza zdobyta dzięki WaterPuck pozwoli przewidywać wpływ zmiany zagospodarowania terenu na środowisko Zatoki Puckiej. Jest to działanie znacznie wykraczające poza obecny stan wiedzy.

Projekt finansowany jest ze środków krajowych, a realizuje go konsorcjum, w skład którego wchodzą: Instytut Oceanologii PAN (lider), Politechnika Gdańska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Instytut Morski w Gdańsku i jednostki samorządu terytorialnego Gminy Puck.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj