Nie ma innowacji bez optymizmu i nie ma optymizmu bez dobrostanu – obie te kwestie są ze sobą ściśle połączone.

Nowoczesne benefity zmieniają dziś model wspierania dobrostanu pracowników – pozwalają najpierw zmierzyć jego poziom, a następnie zaproponować odpowiednie narzędzia, dopasowane do potrzeb jednostki, ale i organizacji. Przykładem takiego połączenia jest badanie Wellbeing Score i platforma MultiLife. Dlaczego temat ten jest tak istotny? Według Piotra Szostaka z Benefit Systems, odpowiedzialnego za rozwój programu MultiLife, z perspektywy jednostki dobrostan jest kluczowy dla jakościowego i długiego życia w turbulencyjnych czasach, a w przypadku organizacji to kwestia wpływu na zaangażowanie i efektywność zespołów, a co za tym idzie także na innowacyjność, żywotność czy konkurencyjność całego przedsiębiorstwa. 

Punkt zwrotny

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmiany postrzegania naszego zdrowia, nie dość że ponownie stało się dla nas kluczową wartością w życiu, to jeszcze rozszerzyła się nasza perspektywa i do kondycji fizycznej dodaliśmy również tę psychiczną. To właśnie w ostatnich latach pracodawcy zaczęli zwracać szczególną uwagę na samopoczucie pracowników. W obliczu licznych zmian i niepewności rynek pracy zaczął zmagać się także z nasilającym się zjawiskiem słabnącego zaangażowania zespołów, które w niektórych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zyskało nazwę „Great Resignation”.  Według danych Instytutu Gallupa blisko 60 proc. pracowników na świecie wpisuje się obecnie w nurt „quiet quitting”, charakteryzujący się brakiem zaangażowania oraz minimalną produktywnością. Chroniczny stres, wypalenie zawodowe, problemy zdrowotne pracowników to realne koszty nie tylko opieki zdrowotnej, ale i pracodawców. Według szacunków niski poziom zaangażowania pracowników kosztuje globalną gospodarkę 8,9 bilionów dolarów, co odpowiada 9% światowego PKB. Nie dziwi więc fakt, że pracodawcy poszukują sposobów na przełamanie tej negatywnej tendencji. Jednym z ważniejszych jest troska o dobrostan zespołów.  Już w 2023 roku wśród polskich firm wellbeing wskazywany był jako jeden z trzech wiodących priorytetów, obok przyciągania i utrzymywania talentów (drugie miejsce) oraz innowacji produktów i/lub usług (pierwsze miejsce). Zmienia się także postrzeganie samego dobrostanu. Ten coraz częściej rozumiany jest jako złożone, wielowymiarowe zjawisko, które obejmuje wiele aspektów – nie tylko te związane z szeroko pojętym zdrowiem, ale także z rozwojem osobistym i zawodowym, kwestiami finansowymi czy społecznymi. Takie podejście promuje m.in. Instytut Gallupa. Na polskim rynku w praktyce realizuje je Benefit Systems – spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która od ponad 20 lat tworzy świadczenia pozapłacowe. Firma opracowała ekosystem benefitów, na który składają się jej flagowe produkty, takie jak MultiSport, MultiLife i MyBenefit, umożliwiające firmom kompleksowe wsparcie dobrostanu swoich pracowników.

Holistyczne rozwiązania przynoszą korzyści

Korzyści wynikające z kompleksowego wsparcia dobrostanu są szerokie – pozwalają z jednej strony zredukować koszty absencji czy rotacji pracowników, a z drugiej wyzwalają potencjał organizacji. Odpowiednio zaopiekowany wellbeing przekłada się na samopoczucie, zaangażowanie czy kreatywność zespołów. Natomiast te zmienne stwarzają odpowiednia warunki dla pojawienia się innowacji. Nie ma innowacji bez optymizmu i nie ma optymizmu bez dobrostanu – obie te kwestie są ze sobą ściśle połączone zauważa Piotr Szostak, dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu w Benefit Systems.

Tę opinię potwierdzają dane. Pracownicy zatrudnieni w firmach dbających o ich ogólny dobrostan przyznają, że są mniej skłonni do zmiany pracy (69 proc.) czy narażeni na wypalenie zawodowe (71 proc.). Jednocześnie pięciokrotnie częściej są w stanie polecać pracę w zatrudniającej ich firmie i wykazują pięciokrotnie wyższy poziom zaufania do liderów organizacji. Są też trzykrotnie bardziej zaangażowani w rzetelne wykonywanie swojej pracy. Z kolei zespoły, które mają poczucie, że funkcjonują w organizacjach dbających o wellbeing, budują większe zaangażowanie po stronie klientów czy rentowność.

W odpowiedzi na aktualne potrzeby pracowników i pracodawców związane z dbałością o wellbeing, na rynku powstają innowacyjne, dedykowane świadczenia – takie jak platforma MultiLife. To benefit pozapłacowy, który wspiera dobrostan, w takich obszarach jak zdrowie, rozwój osobisty i zawodowy, psychologia czy zdrowe odżywianie. Dzięki MultiLife pracownicy zyskują dostęp do wiedzy i ekspertów. Mogą korzystać z e-kursów, webinarów, indywidulanych konsultacji z psychologiem, trenerem sportowym i finansowym, dietetykiem czy lektorem językowym. Ten benefit umożliwia także korzystanie z badań profilaktycznych, usług telemedycyny czy zewnętrznych aplikacji, takich jak Legimi, Focusly oraz Youniversity. Wszystko to świetnie adresuje oczekiwania pracowników, wśród których aż 73 proc. chce korzystać ze świadczeń pozapłacowych dopasowujących się do ich aktualnych potrzeb i możliwości, zapewniających elastyczny wybór różnych usług w ramach jednego benefitu (66 proc.) oraz dostępnych online (51 proc.).

Technologia demokratyzuje wellbeing

– W czasie pandemii technologia zdemokratyzowała dostęp do opieki medycznej i lekarzy, dzięki rozwojowi telemedycyny. Dziś innowacje technologiczne pozwalają nam demokratyzować benefity wspierające wellbeing. Platforma MultiLife jest rozbudowanym narzędziem online, co sprawia, że wszystkie zawarte w niej usługi są w równym stopniu dostępne dla wszystkich pracowników, niezależnie od miejsca czy trybu pracy. Platforma daje także całodobowy dostęp do usług, co ułatwia dopasowanie aktywności wspierających wellbeing do swojego planu dnia – wskazuje Piotr Szostak. 

Technologia nie tylko zwiększa dostępność, ale także wzmacnia wspomnianą personalizację. Benefit Systems pracuje obecnie nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w ramach platformy MultiLife. Rozwiązania AI pomogą użytkownikom platformy zrealizować wyznaczone przez nich cele – m.in. podpowiedzą, z jakich funkcjonalności i aktywności w ramach MultiLife skorzystać.

Niemniej, aby realizować cele, najpierw trzeba je efektywnie wyznaczyć.

Innowacja zasypuje lukę

– Zdajemy sobie sprawę, że świadomość związana ze wsparciem wellbeingu dopiero się buduje, a samo zagadnienie dobrostanu jest zjawiskiem bardzo złożonym. Stąd aby wesprzeć pracowników i pracodawców w celnym rozpoznaniu potrzeb związanych z wellbeingiem, infuture.institute na zlecenie Benefit Systems opracował specjalny wskaźnik – Wellbeing Score, który pomaga w określeniu aktualnego poziomu dobrostanu zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i ogólnofirmowym. Wyniki badania Wellbeing Score są doskonałym punktem wyjścia do rozwijania i poprawy dobrostanu w różnych obszarach. Dla pracodawców wgląd w zagregowane informacje o dobrostanie pracowników pozwala również określić punkt wyjścia do opracowania strategii wellbeingu w firmie. Umożliwia pozyskanie informacji zwrotnej na temat skuteczności prowadzonych działań – zarówno z poziomu jednostki, jak i organizacji. Ponadto bieżące monitorowanie wskaźników pozwala na weryfikację prowadzonych działań wellbeingowych oraz reagowanie na zmiany – podkreśla Piotr Szostak. – Do tej pory to właśnie pomiar poziomu wellbeingu oraz możliwość ewaluacji podejmowanych przez pracodawców inicjatyw stanowiły największą lukę, która znika, dzięki takim rozwiązaniom jak Wellbeing Score – dodaje.

W badaniu Wellbeing Score uwzględniono sześć obszarów, które składają się na dobrostan: zdrowie fizyczne (aktywność fizyczna, sen, dieta, profilaktyka), zdrowie psychiczne (poziom stresu, poczucie bezpieczeństwa, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, regeneracja), wewnętrzny spokój (działania w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami, realizowanie pasji, poczucie życiowego sensu, strefa duchowa), komfort życia (niezależność finansowa, odpowiednie warunki mieszkaniowe, poczucie równowagi i bezpieczeństwa), relacje z innymi (satysfakcja z nawiązywanych relacji, presja spełniania oczekiwań innych, poczucie wykorzenienia i przynależności kulturowej) oraz kontakt z naturą (wpływ zmian technologicznych, zmiany klimatyczne, wpływ natury na samopoczucie).

Każda osoba po zakończeniu badania otrzymuje raport z określonym ogólnym poziomem dobrostanu oraz wyniki dla wszystkich sześciu obszarów wraz z rekomendacjami, w jaki sposób pracować nad podniesieniem poziomu własnego wellbeingu.

Badanie Wellbeing Score w formule indywidualnej można wykonać bezpłatnie, wchodząc na stronę internetową  www.multilife.com.pl/badanie-dobrostanu 

Narastające problemy wymagają skutecznej prewencji

Mimo że pandemia jest już dawno za nami, problemy, które uwypukliła w obszarze zaangażowania i retencji pracowników wciąż narastają. W skali świata – aż 52 proc. zatrudnionych rozważa lub aktywnie poszukuje nowego miejsca pracy. W Polsce taką postawę prezentowało w pierwszym kwartale 2024 roku aż 58 proc. osób aktywnych zawodowo. Sam poziom dobrostanu polskich pracowników również nie prezentuje się najlepiej. Zgodnie z najnowszym raportem „Dobrostan Polek i Polaków” zrealizowanym przez Infuture.institute na zlecenie Benefit Systems blisko połowa pracujących mieszkańców naszego kraju ocenia swój wellbeing jako średni, natomiast co 10. deklaruje, że jest on niski lub bardzo niski. 

Choć powyższe dane jasno wskazują, że dobrostan polskich pracowników wymaga wsparcia, wciąż aż 30 proc. polskich firm nie opracowało strategii wellbeingowej – wynika z danych firmy AON.

– Choć dobrostan jest wypadkową wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, badania wskazują, że około 40 proc. odczuwanego szczęścia zależy od naszej postawy i aktywnie podejmowanych działań. Stąd warto korzystać z rozwiązań sprzyjających budowaniu kompetencji zbliżających nas do osiągania dobrostanu. Jedną ze współczesnych kompetencji przyszłości w tym zakresie jest rezyliencja – czyli elastyczność i odporność psychiczna, którą w wyjątkowy sposób wspiera platforma MultiLife – podsumowuje Piotr Szostak.

Spółka Benefit Systems została wyróżniona w tym roku Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju, a stworzona przez nią platforma MultiLife zyskała tytuł  Marki Przyszłości. Dodatkowo w kategorii Lidera Inteligentnego Rozwoju nagrodzony został Piotr Szostak, dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu w Benefit Systems, który odpowiada za program MultiLife.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj