Dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ
Dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ

Dr hab. Damian Gruszka pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Karierę naukową rozpoczął broniąc z wyróżnieniem doktorat w roku 2009, a w roku 2018 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora habilitowanego.

Działalność badawcza dr. hab. Damiana Gruszki obejmuje zastosowanie metod genetyki, biologii molekularnej, bioinformatyki oraz fizjologii do identyfikacji i analizy funkcji genów jęczmienia zaangażowanych w metabolizm brasinosteroidów, jako hormonów regulujących wzrost, a także różne aspekty rozwoju i fizjologii roślin. Zaburzenia biosyntezy brasinosteroidów u roślin lub ich niewrażliwość na te hormony powodują zmiany pokroju roślin, w tym karłowy lub półkarłowy wzrost. Półkarłowość zbóż jest cechą pożądaną w nowoczesnym rolnictwie, gdyż wiąże się z obniżoną tendencją do tzw. wylegania roślin w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, a szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu lub silnych podmuchów wiatru. Półkarłowość zbóż umożliwia również zwiększenie liczby roślin przypadających na jednostkę powierzchni gruntów uprawnych. Wprowadzenie do hodowli zbóż (głównie ryżu oraz pszenicy) odmian półkarłowych umożliwiło bardzo znaczące zwiększenie plonów (tzw. ‘Zielona rewolucja’).

Dr hab. Damian Gruszka efektywnie pozyskuje również środki finansowe na badania zarówno ze źródeł krajowych, jak i międzynarodowych (opis najważniejszych projektów, którymi kierował w ostatnich latach zostanie zamieszczony poniżej). W trakcie realizacji poprzedniego projektu badawczego nawiązał współpracę z Małopolską Hodowlą  Roślin Sp. z o.o.(ZHP Polanowice), której celem jest ocena agronomiczna zidentyfikowanych półkarłowych mutantów jęczmienia w warunkach polowych, a docelowo wprowadzenie zidentyfikowanych alleli (wersji) genów do powszechnie wykorzystywanej w Polsce odmiany jęczmienia. Te eksperymenty są obecnie w toku.

Kierowany obecnie przez dr. hab. D. Gruszkę projekt badawczy nr 2019/35/B/NZ2/00382, który uzyskał finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-18″ i został nominowany do niniejszej nagrody, będzie realizowany z zastosowaniem najnowszych technik z zakresu genomiki funkcjonalnej, m. in. sekwencjonowania eksomów (ang. Exome capture) i metody TILLING (ang. Targeting Induced Local Lesions IN Genomes), a także profilowania ekspresji genów (sekwencjonowanie transkryptomów metodą RNA-seq). Dodatkowo w ramach tego projektu zostaną określone profile akumulacji metabolitów u badanych mutantów jęczmienia rosnących w warunkach optymalnego nawodnienia oraz niedoboru wody. Wyniki tych eksperymentów umożliwią wgląd w mechanizmy genetycznej i biochemicznej regulacji reakcji na stres suszy, co jest istotne dla zrozumienia tego ważnego procesu fizjologicznego u roślin, szczególnie zbóż, w obliczu zachodzących zmian klimatycznych.

Serdeczne Gratulacje!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*