Dr inż. Mirosław Maziejuk ukończył studia chemiczne na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej uzyskując dyplom magistra inżyniera chemii o specjalności elektroniczny sprzęt wojsk chemicznych w 1981 roku, a doktorat w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika specjalność metrologia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w 1995 roku.

Kilka słów o projekcie;

Spektrometria ruchliwości jonów to jest pomiar szybkości przemieszczania się jonów w polu elektrycznym w ośrodku gazowym. Dzięki pomiarowi szybkości przemieszczania się  wszystkich jonów w próbce gazowej można wskazać z jakimi substancjami mamy do czynienia. Problem polega na takim odseparowaniu jonów, by  każda grupa jonów była zmierzona.  Dla spektrometrów IMS bardzo często nie dochodzi do rozdziału niektórych jonów.  Metoda IMS jest mało kosztowna w porównaniu do spektrometru masowego, lecz charakteryzująca się bardzo krótkim czasem pomiaru – od sekundy do kilkunastu sekund, wyjaśnia dr hab. Mirosław Maziejuk, prof. WICHIR.

Innowacyjność projektu polega na tym, że za pomocą zaproponowanej metody można mierzyć jednocześnie zawartość węglowodorów alifatycznych od C1 do C10 oraz zanieczyszczeń w paliwie gazowym, które mogą wpływać na korodowanie rur gazowych. Są to głównie związki siarki, chloru lub fluoru.  Drugi aspekt to zaproponowanie pomiaru wodoru w paliwie gazowym, mówi dr Mirosław Maziejuk.

Celem projektu jest zastosowanie naszej aparatury opartej o technikę spektrometrii ruchliwości jonów do analizy zanieczyszczeń w paliwie gazowym oraz pomiar stężenia substancji nawaniających – celem jest przedłużenie żywotności linii przesyłowych (ograniczenie korozji poprzez odpowiednią kontrolę niebezpiecznych dla rurociągu substancji chemicznych). Drugi cel to pomiar stężenia wodoru w paliwie gazowym. Obecnie Polska coraz intensywniej angażuje się w tzw. projekty wodorowe i jednym z takich zamierzeń jest dopompowanie wodoru do linii przesyłowych gazu, a następnie jego spalanie w sposób tradycyjny przez użytkowników indywidualnych (gospodarstwa domowe), podsumowuje prof. Maziejuk.

Gratulujemy bardzo serdecznie nagrody, a także certyfikatu. Dziękujemy Panie Profesorze za wspólne spotkanie i wiele ważnych słów w temacie polskiej nauki i innowacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj