Od 100 tys. do 2 mln zł dofinansowania będą mogły dostać projekty, wzmacniające współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem, w ramach nowego programu “Nauka dla Społeczeństwa” ustanowionego przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

W ramach tego programu np. dofinansowanie na realizację projektów będą mogły uzyskać uczelnie, czy instytutu naukowe. Nabór wniosków zostanie otwarty w sierpniu br.

Program skupia się na trzech fundamentach;

“Doskonałość naukowa” – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego.

Istotne jest także “Nauka dla innowacyjności” – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

Trzeci z nich to “Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki.

Trzymamy kciuki!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*