Przedmiotem projektu FindFish jest budowa Platformy transferu wiedzy FindFish (www.findfish.pl) poprzez Numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla Rybołówstwa  oparty o badania in situ, dane środowiskowe (fizykochemiczne i hydrometeorologiczne) i dotyczące połowów ilościowych i jakościowych, oraz o numeryczne modelowanie, parametrów hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych rejonu  Zatoki Gdańskiej.

Platforma transferu wiedzy FindFish to baza danych i prognoz online o środowisku morskim Zatoki Gdańskiej (wody przejściowe i otwarte Zatoki Gdańskiej) i jego zasobach żywych,  stworzona poprzez transfer wiedzy pomiędzy dwiema grupami użytkowników naukowcy – rybacy.

Platforma FindFish, wykorzystująca model działający w trybie operacyjnym, stworzona  na podstawie opracowanych istniejących i aktualnych danych in situ pozyskanych w trakcie wypraw rybackich, przekazywanych do sytemu przez rybaków jak i danych numerycznych dostarczanych przez naukowców, będzie na bieżąco dostarczała prognozy o:

  • warunkach  hydrodynamicznych, fizykochemicznych i biologicznych środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej, a także,
  • miejscach występowania najkorzystniejszych warunków środowiskowych dla bytowania ryb poławianych przemysłowo konkretnego gatunku.

Platforma FindFish – jako usługa, jest projektem innowacyjnym, po ostatecznym jego wdrożeniu w życie, będzie udostępniał mapy ukazujące w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb powinny być największe, bazując na symulacjach numerycznych. Dobrze zaprojektowana i wykonana platforma – merytoryczna podstawa systemu (baza danych umożliwiająca określenie stanu środowiska Zatoki Gdańskiej) wzbogacana na bieżąco o nowe dane modelowe da możliwość prognozowania (z 60-cio godzinnym wyprzedzeniem) warunków panujących na morzu i miejsc wystąpienia potencjalnych łowisk ryb poławianych przemysłowo.

Celem projektu jest zwiększenie intensywności transferu wiedzy i wykorzystania potencjału naukowego przez Rybaków podnosząc ich konkurencyjność poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu.

System będzie użyteczny przede wszystkim dla rybaków, przedstawicieli jednostek naukowych oraz administracji morskiej i rybackiej (UM i OIRM). .

System z jednej strony jest ukierunkowany na przedsiębiorców – rybaków; z drugiej został skoncentrowany na działania po stronie podaży wiedzy przez jednostki naukowe. Platforma FindFish opiera się na założeniu, iż poprzez udrożnienie współpracy po stronie jednostek naukowych możliwy będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności ZRM-OP we Władysławowie. Przyczyni się także do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa morskiego i ochrony ekosystemu Zatoki Gdańskiej. To z kolei powinno przełożyć się na większą innowacyjność regionalnej gospodarki morskiej i rybołówstwa i wzrost konkurencyjności regionu w tym zakresie działań.

Planowane efekty realizacji projektu:
Wzrost zysków rybaków;
Wzrost efektywności połowowej;
Wzrost efektywności ekonomicznej przedsiębiorców (rybaków);
Spadek zanieczyszczenia wód;
Wzrost informacji o Zatoce Gdańskiej;
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw;
Wzrost innowacyjności regionu dzięki stworzeniu innowacyjnej usługi;
Wpływ na rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza;
Ograniczenie niechcianych połowów;
Spadek śmiertelności ryb pochodzących z niechcianych połowów;
Zrównoważony rozwój rybołówstwa morskiego;
Ochrona ekosystemu morskiego Zatoki Gdańskiej, obszarów chronionych i Natura 2000 poprzez edukację ekologiczną;
Wzmocnienie własnej kontroli działalności połowowej przez Rybaków;
Obniżenie kosztów zużycia paliwa przez kutry rybackie na poszukiwanie ryb;
Zmniejszenie  czasu pracy rybaków na poszukiwanie ryb;
Nawiązanie sieci współpracy pomiędzy naukowcami a MŚP
.

Liderem projektu „Platforma transferu wiedzy FindFish” jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Zrzeszeniem Rybaków Morskich – Organizacja Producentów z siedzibą we Władysławowie.

Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z IOPAN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 .

Schemat Platformy FindFish  (Źródło: Opracowanie  IO PAN)  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj