Na temat współpracy nauki z biznesem, najważniejszych korzyściach oraz najefektywniejszych inicjatywach rozmawiamy z prezesem PARP-u Dariuszem Budrowskim.

Jakie najważniejsze korzyści według Pana Prezesa wynikają dla społeczeństwa i całej gospodarki ze współpracy biznesu z nauką?

Współpraca biznesu z nauką przynosi korzyści nie tylko dla firm i jednostek naukowych, ale i dla całej gospodarki. Przedsiębiorstwa zyskują dostęp do wiedzy i wyników badań, a uczelnie mogą komercjalizować wyniki prac naukowych i zyskać dodatkowe fundusze na działalność badawczą. Jednak największą korzyścią wynikającą ze współpracy biznesu z nauką jest fakt, że stanowi ona jedno z kluczowych narzędzi umożliwiających rozwój innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Bez współpracy między sektorem przedsiębiorstw a sektorem naukowo-badawczym nie jest możliwe budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Współpraca nauki z biznesem jest fundamentem innowacyjnych rozwiązań wpływających na naszą gospodarkę, jakie formy i narzędzia są kluczowe w tym aspekcie?

Współpraca ta może przybierać różne formy w zależności od potrzeb i możliwości obu stron. Najbardziej pożądanym wynikiem są innowacje będące siłą napędową gospodarki. W kontekście wdrażania innowacyjnych rozwiązań, warto wspomnieć o modelu potrójnej helisy (Triple Helix Model), który zakłada, że system innowacji jest oparty na interakcji i współpracy trzech sektorów: nauki, przedsiębiorstw i administracji (władzy publicznej). Szczególną rolę we wspieraniu procesu transferu technologii przypisuje się także instytucjom pośredniczącym takim jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości czy centra innowacji i transferu technologii.

Jakie PARP podejmuje najefektywniejsze inicjatywy w kontekście nawiązywania współpracy między biznesem a nauką?

Jednym z działań PARP mającym na celu rozwój współpracy firm z jednostkami naukowymi był konkurs „Bony na innowacje dla MŚP” finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Przedsiębiorcy mieli możliwość uzyskania dofinansowania na zakup od jednostki badawczo-naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii albo nowego projektu wzorniczego. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i wykazał skuteczność w zakresie budowania trwałego potencjału B+R. PARP we współpracy z NCBR organizuje również konkurs Polski Produkt Przyszłości, który już od 24 lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów i technologii opracowywanych przez polskie firmy oraz instytucje naukowe. To świetna okazja do promocji współpracy właśnie na linii – nauka i biznes. W programie nowej perspektywy Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki zaplanowano wsparcie dla firm na prowadzenie prac B+R i wdrażanie ich wyników. Pod koniec br. w ramach programu, ruszy Priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców” obejmujący ten zakres.

W jaki sposób wzmacniać współpracę pomiędzy uczelniami i środowiskiem biznesowym?

Z najnowszego raportu „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – edycja 2021/2022”, który zostanie opublikowany wkrótce, wynika, że przy podejmowaniu działalności innowacyjnej z sektorem nauki współpracowało zaledwie 4,2% firm. Wyniki badań jakościowych wskazują, że barierami we współpracy z jednostkami naukowymi są m.in. inne cele organizacji, specyfika pracy naukowej i wynikające z tego trudności w komunikacji. Zgłaszano także problem braku rozeznania przedsiębiorstw, jaki potencjał naukowy i infrastrukturalny jest możliwy do wykorzystania. Poza wsparciem finansowym na prace badawczo-rozwojowe, kluczowe powinno być zatem uświadamianie przedsiębiorcom korzyści współpracy z uczelniami, opracowanie skutecznego sposobu komunikowania się i uproszczenie formalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj