Na rynku geodezyjnym pojawia się coraz więcej nowych technologii. Spółka GEORES jest doskonałym przykładem podmiotu stawiającego przede wszystkim na postęp i modernizację dotychczasowego podejścia do tej dziedziny nauki.

Historia firmy sięga lat dziewięćdziesiątych kiedy to powstała z jednostki GEOZ

przy mieście Rzeszowie. Początkowo była organizacją pracowniczą z około dwudziestoma członkami i tak funkcjonowała do 2010-ego roku, kiedy to zmieniła udziałowców i przeszła restrukturyzację przyjmując swój obecny kształt rynkowy.

Nowe technologie to nie tylko wykorzystywanie GPS’ u, ale również specjalistycznych oprogramowań używanych w różnego rodzaju systemach geodezyjnych. Funkcjonują one m. in. w powiatach i służą do gromadzenia danych związanych z pomiarami bezpośrednimi w terenie oraz cyfryzacją analogowych opracowań geodezyjnych. Elementy te w znacznym stopniu przyczyniły się do informatyzacji i cyfryzacji geodezji. Oczywiście podstawowy człon odnoszący się do pełniących dużą rolę praw terenowych jest ciągle zachowany.

Wiele pomiarów to pomiary fotogrametryczne, czyli te oparte na zdjęciach fotogrametrycznych. Spółka Geores realizuje od 28 czerwca 2017 roku projekt o nazwie „Automatyzacja technologii pozyskiwania danych Ewidencji Gruntów i Budynków na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach”, usprawniający proces pozyskania i analizy danych. Dziś mamy wiele systemów do prowadzenia takiej ewidencji, które są na bieżąco aktualizowane nowymi informacjami bądź zasilane zcyfryzowanymi bazami analogowymi z lat wcześniejszych. Projekt firmy Geores zakłada szybkie, zintegrowane, sprawne i automatyczne pozyskiwanie danych. Jak mówi Prezes Zarządu Rafał Kraska, w praktyce oznacza to, że geodeta pracujący w terenie i dokonujący ewidencjonowania budynków robiąc zdjęcie będzie miał automatycznie określoną geolokalizację tego miejsca, a wszelkie dane będą ściągane na stacje mobilne takie jak tablety czy inne urządzenia cyfrowe. Ma to być przetransmitowane, weryfikowane i w razie potrzeby uzupełniane przez osoby obsługujące serwis.

– Dotychczas zapisy informacji gromadzone były na zwykłych kartkach czy innych fizycznych dokumentach. Nasz projekt całkowicie zmieni oblicze geodezji – akcentuje prezes, Rafał Kraska.

W Polsce funkcjonują już podobne rozwiązania na małą, często jednorazową skalę, natomiast firma Geores zakłada wprowadzenie dużego, kompleksowego rozwiązania łączącego cały zakres prac.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj