Cztery lata projektu Global Silesia umożliwiły około 400 śląskim firmom z sektora MŚP przygotowanie się do ekspansji na światowe rynki. Ponad 100 z nich wzięło udział w misjach zagranicznych i największych światowych targach branżowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Indie, Brazylia – to tylko wybrane destynacje, gdzie śląscy przedsiębiorcy mieli okazję promować swoje produkty i usługi, a zagraniczni inwestorzy byli zachęcani do wejścia na Śląsk. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, więc wszystko wskazuje na to, że działania będą kontynuowane w przyszłości.

Projekt Global Silesia (oficjalnie „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”) jest realizowany od września 2019 roku wspólnie przez Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWŚ) oraz Fundusz Górnośląski (FG).

– Działania w ramach projektu Global Silesia umożliwiają przedsiębiorcom wymianę doświadczeń eksportowych, a kontrahentom zagranicznym możliwość zapoznania się z ofertą inwestycyjną naszego regionu. W trakcie misji gospodarczych przedsiębiorcy otrzymują pełne wsparcie ze strony Funduszu: od transportu i zakwaterowania, po umawianie spotkań B2B, organizację wizyt studyjnych i spotkań z miejscowymi władzami oraz placówkami dyplomatycznymi, a także instytucjami otoczenia biznesu, funduszami VC i instytucjami prowadzącymi programy akceleracyjne. Potwierdzeniem tak dużej aktywności województwa poza granicami jest utworzenie Regionalnego Biura Województwa Śląskiego w Abu Zabi oraz Biura w Kijowie – mówi marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. – Fundusze europejskie mają kluczowe znaczenie w naszym programie. Wartość projektu to blisko 33,8 mln złotych – dodaje.

Projekt – skierowany do firm sektora MŚP z województwa śląskiego – ma na celu wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wsparcie przedsiębiorców z województwa śląskiego w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych i eksporcie, a także budowanie kompetencji śląskich MŚP w zakresie internacjonalizacji.

– Skupiamy się na dynamicznej promocji Śląska i pomocy śląskiemu biznesowi w zaistnieniu na świecie, dynamizowaniu działalności eksportowej i inicjowaniu wydarzeń, które mają pomóc przedsiębiorcom z regionu otworzyć się na światowe rynki. Fundusz Górnośląski wspiera działania władz województwa śląskiego i śląskich przedsiębiorców w jak najlepszym wykorzystaniu udziału w misjach zagranicznych i wizytach studyjnych oraz w promocji regionu i naszego potencjału gospodarczego. W każdym momencie przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc w rozwijaniu swojego biznesu. Każda nawiązana współpraca jest dla nas realnym sukcesem w rozwoju gospodarczym Śląska – podkreśla prezes Funduszu Górnośląskiego, Bartłomiej Babuśka.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano 16 zagranicznych misji gospodarczych (m.in. do USA, Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii, Francji, Włoch, Chorwacji, Gruzji czy Brazylii), w których wzięły udział 52 firmy z woj. śląskiego oraz 10 wyjazdów na najważniejsze międzynarodowe targi branżowe, w których uczestniczyło 75 śląskich MŚP.

Przedstawiciele firm, które wzięły udział w tych wyjazdach, zgodnie podkreślają ich unikalną wartość dla budowania kompetencji w dziedzinie eksportu oraz tworzenia sieci relacji biznesowych, dzięki którym realizacja planów ekspansji zagranicznej ich przedsiębiorstw stała się łatwiejsza.

– Tłumy zwiedzających nasze stoisko oraz spotkania umówione z potencjalnymi kontrahentami przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Liczę, że dotychczas niszowy dla nas rynek otworzy się na nasze wyroby – mówiła po targach Arab Health w Dubaju Karolina Staniak, wiceprezes spółki Rehabed z Czeladzi, szczycącej się 20-letnim doświadczeniem w produkcji nowoczesnych łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych oferowanych na ponad 30 rynkach.

W podobnym tonie wypowiadał się po powrocie z misji gospodarczej do USA we wrześniu br. Sebastian Białas prezes firmy Push Buttons.

– Szczególnie ciekawe były spotkania z lokalnymi instytucjami wsparcia biznesu w Connecticut i Nowym Jorku. Mogliśmy bezpośrednio u źródła otrzymać wiedzę o tym, jak funkcjonuje rynek USA i jak się na nim poruszać. Podczas spotkania w Nowym Jorku, amerykańska firma doradcza przekazała każdemu z uczestników misji indywidualne wskazówki, dotyczące możliwości ekspansji jego biznesu na rynek USA” – powiedział Sebastian Białas. „Polecam każdemu przedsiębiorcy myślącemu o ekspansji zagranicznej udział w podobnych misjach. Dzięki świetnemu doborowi spotkań można w krótkim czasie zdobyć cenną wiedzę oraz rozpocząć budowanie ciekawych relacji. Zorganizowanie tak owocnego wyjazdu samodzielnie byłoby bardzo trudne i wymagałoby ogromnych nakładów finansowych i logistycznych – dodał.

– Odbyliśmy mnóstwo spotkań z potencjalnymi kontrahentami i partnerami biznesowymi. Dla młodych firm taki wyjazd jest unikatową okazją do sprawdzenia możliwości działania i rozwoju na danym rynku – mówił z kolei Mikołaj Stryja z katowickiej spółki Lumrad po wyjeździe na targi branży technologii medycznych i sektora dostawców Medica 2021 w Dusseldorfie.

Poza zagranicznymi misjami gospodarczymi oraz wyjazdami na międzynarodowe targi w ramach projektu „Global Silesia” przeprowadzono również 11 cyklów eksperckich szkoleń dla przedsiębiorców w innowacyjnej formule Akademii Internacjonalizacji, z których skorzystało ponad 100 przedsiębiorstw oraz 14 spotkań informacyjnych, w których wzięły udział 182 firmy.

– Akademia Internacjonalizacji to projekt, realizowany przez Fundusz Górnośląski, którego głównym celem jest wsparcie przedstawicieli sektora MŚP zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat kluczowych aspektów internacjonalizacji działalności biznesowej i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. Akademia ułatwia start na ogólnopolskich i zagranicznych rynkach i umożliwia rozwój w tym obszarze. Wsparcie w ramach Akademii Internacjonalizacji dotyczy działań marketingowych, budowania i wdrażania strategii eksportowych, wyjaśniania aspektów prawnych eksportu oraz prowadzenia działalności gospodarczej, czy możliwości inwestycyjnych i handlowych – wyjaśnia marszałek Chełstowski.

W ramach Akademii Internacjonalizacji przeprowadzane są szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów, ekspertów i praktyków zarówno z Polski, jak z zagranicy. Poszczególne edycje Akademii poświęcone są innym rynkom międzynarodowym. W trakcie dotychczasowych edycji Akademii przeprowadzono szkolenia na temat rynków Bliskiego Wschodu i Izraela, krajów bałkańskich, Kaukazu i Azji Centralnej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Afryki Północnej i Zachodniej, amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, brazylijskiego, brytyjskiego oraz egipskiego.

Marszałek Chełstowski podkreśla niezwykle istotną rolę, jaką w realizacji projektu „Global Silesia” pełni Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

– To zespół doświadczonych pracowników, którzy realizują projekt Global Silesia w partnerstwie z pracownikami Funduszu Górnośląskiego. Do głównych zadań departamentu należy promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa śląskiego, współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami w obszarze gospodarki czy koordynacja działań związanych z opracowaniem, aktualizacją i wdrażaniem polityki rozwoju gospodarczego naszego województwa. Na uwagę zasługują działania związane z opracowaniem analiz dotyczących internacjonalizacji, współpracy międzynarodowej czy śląskiej gospodarki i jej sektorów oraz skuteczne wdrażanie polityki rozwoju gospodarczego województwa śląskiego – mówi Chełstowski.

W ramach departamentu funkcjonuje Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera będące certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jego rolą jest przyciąganie inwestycji do regionu oraz promowanie jego atrakcyjności na światowych wydarzeniach jak m.in. Expo Real, MIPIM czy AIM.

Uzupełnieniem projektu Global Silesia jest prowadzona od grudnia 2020 roku komplementarna inicjatywa pod nazwą InterSilesia, w ramach której MŚP z województwa śląskiego mogą liczyć na wsparcie ekspertów uruchomionego w listopadzie 2022 roku Centrum Internacjonalizacji oraz stale rozwijanej sieci doradców zagranicznych w zakresie doradztwa i modelowania działalności eksportowej. Mogą też zwrócić się o pomoc w weryfikacji zagranicznych kontrahentów, organizacji warsztatów, a także skorzystać z infrastruktury w postaci przestrzeni biurowych oraz sal konferencyjnych.

– Oprócz tego zostały także opracowane modele internacjonalizacji działalności gospodarczej. Do całego projektu InterSilesia zostało włączonych 400 przedsiębiorców, a spośród nich w trakcie warsztatów zostało wyłonionych 60, dla których nasi eksperci we współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej opracowali indywidualne ścieżki wejścia na rynki zagraniczne – mówi dr Zoriana Czajkowska, dyrektor Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego.

Co istotne śląscy przedsiębiorcy mogli korzystać jednocześnie z oferty obu projektów stanowiących łącznie kompleksowy pakiet wsparcia umożliwiający im ekspansję na rynki zagraniczne bez potrzeby angażowania własnych środków finansowych.

Aby wziąć udział w projekcie, przedsiębiorstwa musiały posiadać status MŚP, ich siedziba powinna być zarejestrowana na terenie woj. śląskiego, a wartość otrzymanej przez nich w ciągu ostatnich trzech lat pomocy de minimis nie mogła przekraczać 200 tys. euro. Preferowanymi uczestnikami projektu byli przedsiębiorcy związani z branżami wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych/międzysektorowych specjalizacji woj. śląskiego takich jak energetyka, medycyna, IT/ICT, zielona gospodarka i przemysł 4.0.

Formalnie projekt Global Silesia zakończy się 31 grudnia 2023 roku, ma on być kontynuowany w kolejnej perspektywie finansowej UE. Informacje na ten temat pojawią się na stronie: http://www.fgsa.pl

– W 2024 roku rozpoczniemy nową perspektywę. Pojawi się kolejny projekt, z nowymi rozwiązaniami. Dość duże środki planujemy przeznaczać na bony eksportowe, które przedsiębiorcy z województwa śląskiego będą mogli wykorzystać na sfinansowanie certyfikatów, licencji oraz innych – niezbędnych im z punktu widzenia działalności na rynkach zagranicznych – instrumentów. Będziemy też kontynuować działalność szkoleniową w postaci Akademii Internacjonalizacji oraz warsztatów eksportowych, a także organizować misje gospodarcze do kolejnych krajów – zapowiada prezes FG Bartłomiej Babuśka.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj