Gospodarka trwale innowacyjna powinna być oparta o zasoby polskiej nauki i dorobek polskich uczonych – podkreślał w środę w Szczecinie wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na konferencji z naukowcami i przedsiębiorcami.

„Chcemy doprowadzić do przebudowy modelu polskiej gospodarki z gospodarki imitacyjnej na gospodarkę innowacyjną” – powiedział Gowin. „W ostatnich 25 latach nasza gospodarka rozwijała się przede wszystkim przez naśladowanie – nie ma nic złego w dobrym i mądrym naśladowaniu wzorców zagranicznych, zwłaszcza sprawdzonych wzorców gospodarki rynkowej, ale wszyscy wiemy doskonale, że we współczesnym świecie, w czasach globalizacji liczy się gospodarka innowacyjna, gospodarka oparta na wiedzy” – dodał.

„Będziemy budować gospodarkę innowacyjną, ale mamy pełną świadomość, że nasza gospodarka będzie innowacyjna w sposób trwały wtedy, kiedy będzie oparta o dorobek, zasoby polskiej nauki i polskich uczonych” – powiedział.

„Pracujemy nad mapą potencjału naukowego tak, żeby sprząc rozwój polskiej nauki z najbardziej perspektywicznymi branżami gospodarki, ale chcemy też stworzyć dodatkowe zachęty, czy ułatwienia po stronie biznesu i nauki, dlatego, żeby te dwa środowiska ze sobą lepiej współpracowały” – podkreślił Gowin.

Według szefa resortu nauki, przykładem takich działań może być projekt ustawy o innowacyjności. „Projekt przewidujący przede wszystkim zdecydowanie większe zachęty podatkowe dla przedsiębiorców, żeby inwestowali w obszar badań i rozwoju. Równolegle do tej nowelizacji pracujemy nad białą księgą barier hamujących polską innowacyjność; barier nie tylko legislacyjnych, ale także barier organizacyjnych” – powiedział. Jak dodał, efektem białej księgi będzie zaprezentowanie jesienią nowej ustawy o innowacyjności.

W opinii Gowina, współpracę nauki i biznesu ma ułatwić reorganizacja instytutów badawczych, które mają bardzo duży potencjał, który do tej pory nie był wykorzystywany w wystarczającym stopniu.

„Jesienią przedstawimy propozycje zmian dotyczących instytutów badawczych. Część z nich chcemy przekształcić w coś w rodzaj narodowych laboratoriów, które podejmą współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie, inne chcemy połączyć w branżowe sieci, tak żeby lepiej wykorzystywać potencjał naukowy i, żeby te instytuty nie konkurowały ze sobą, tylko współpracowały” – powiedział Gowin. Jak dodał, część instytutów może objąć przekształcenie w spółki skarbu państwa.

„W poprzednich latach wybudowaliśmy wiele imponujących laboratoriów naukowych i dziś one świecą pustkami. Bo nie zapewniono środków nie tylko na prowadzenie tam badań, ale często nawet na utrzymanie tych laboratoriów. (…) Na takie marnotrawstwo nie możemy sobie pozwolić, dlatego będę podejmował decyzje o budowie nowych centrów badawczych kierując się jasną zasadą; te laboratoria mają pracować na rzecz gospodarki” – powiedział Gowin.

Ministerstwo pracuje także nad nową ścieżką kariery akademickiej – poinformował minister. „Ścieżka wdrożeniowa, czyli stworzenie możliwości, by doktoraty, habilitacje, a także tytuł profesora otrzymywać nie w oparciu o prace teoretyczne, tylko o wdrożenia gospodarcze” – powiedział.

Minister wziął udział w stolicy Pomorza Zachodniego w konferencji pt. „Proinnowacyjny rozwój jako podstawa współpracy nauki z gospodarką” organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński przy współpracy z Kolegium Rektorów Uczelni Publicznych Szczecina i Koszalina. W konferencji wzięli udział m.in. naukowcy i biznesmeni z regionu.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj