Granty do 5 tys. zł na projekty badawcze lub edukacyjne – to nowa inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skierowana do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich, którzy podejmą w tym roku studia na tej uczelni i już mają pomysł na swoje własne badania.

Na realizację grantów w roku akademickim 2017/2018 przewidziano łącznie 150 tys. zł – poinformował w środę rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko.

Inicjatywa skierowana jest do studentów I roku rozpoczynających naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych młodych ludzi, którzy już pod koniec szkół średnich osiągają wysokie wyniki w nauce i jednocześnie mają pomysły na projekty badawcze lub edukacyjne.

O grant w wysokości do 5 tys. zł będą mogli ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskały 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Grant będzie realizowany przy wsparciu wybranego przez studenta opiekuna (nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora), odpowiadającego za nadzór merytoryczny. Projekt badawczy lub edukacyjny może obejmować: przygotowanie publikacji, wyjazdy konferencyjne, kwerendy biblioteczne, udział w warsztatach, szkoleniach i kursach, udział w zagranicznych akademickich szkołach letnich oraz inne, niewymienione wcześniej działania, pod warunkiem uzyskania akceptacji merytorycznej – opiekuna i formalnej – Centrum Obsługi Studentów.

Wnioski konkursowe będzie można składać w Centrum Obsługi Studentów od listopada do 15 grudnia br. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do 10 stycznia 2018 r.

Z kolei na realizację projektów studenci będą mieć czas do końca września 2018 r.; ich rozliczenie powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od zakończenia przedsięwzięcia.

Podobny program, którego celem jest wsparcie najlepszych nowych studentów – absolwentów szkół średnich z najwyższymi wynikami egzaminu maturalnego – ogłosiła niedawno Politechnika Śląska w Gliwicach. Tam jednak uczelnia (również od nowego roku akademickiego) uruchamia program mentorski.

Istotą tego programu – jak tłumaczyła uczelnia – jest stworzenie jego uczestnikom warunków do zaistnienia stałej relacji mentor-mentee (podopieczny, uczeń). Mentor – wybrany nauczyciel akademicki – pełni w niej rolę przewodnika i doradcy wspierającego podopiecznego w rozwoju jego kompetencji merytorycznych oraz tych związanych z rozwojem osobistym. Studenci biorący udział w tym programie będą nim objęci przez cały czas trwania studiów I stopnia.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj