dr inż. Klaudia Proniewska
dr inż. Klaudia Proniewska

Rozmawiamy z dr inż. Klaudią Proniewską na temat projektu pn. „Holograficzny Asystent Medyczny”. Program LIDER NCBiR.

Pani Doktor jest związana z inżynierią biomedyczną, proszę opisać genezę zainteresowań

Ukończyłam studia doktoranckie na kierunki Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2014 roku. W tym samym roku uzyskałam tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Identyfikacja parametrów życiowych człowieka na podstawie sygnałów kardiologicznych i oddechowych”.

Przedmiotem opisywanego projektu LIDER jest opracowanie holograficznego asystenta medycznego lekarza (Holographic MedAssistant) przy wykorzystaniu zaawansowanego urządzenia technologii holograficznej – kamer przestrzennych Azure Kinect DK – firmy Microsoft oraz okularów HoloLens.

Czego dotyczy projekt?

Przedmiotem projektu jest opracowanie holograficznego asystenta medycznego lekarza (Holographic MedAssistant) przy wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń, kamer przestrzennych Azure Kinect DK oraz okularów HoloLens 2 firmy Microsoft, wykorzystujących technologie immersyjne tj. mieszana rzeczywistość (Mixed Reality).  Projekt dotyczy digitalizacji i korzystania z technologii mieszanej rzeczywistości w praktyce klinicznej. Proponowane rozwiązanie da nowe możliwości mapowania 3D przestrzeni sali operacyjnej oraz umożliwi dodatkowe wsparcie w procesie diagnostyki klinicznej dzięki wizualizacji danych medycznych w mieszanej rzeczywistości podczas wykonywania zabiegów medycznych. Dodatkowo możliwy będzie podgląd zabiegu z innej niestandardowej lokalizacji bez ograniczeń przestrzennych związanych z perspektywą operatora.

W efekcie realizacji projektu zespół medyczny uzyska dostęp do innowacyjnych narzędzi wspierających proces diagnostyki klinicznej oraz wykonywania zabiegów medycznych bazujących na technologii mieszanej rzeczywistości.

Na jakich metodach koncentrują się Państwo w badaniach?

W naszym projekcie zostaną opracowane i zaimplementowane metody skutecznej diagnostyki oraz interpretacji sygnałów oraz obrazów biomedycznych, mówimy tutaj o efektywnych klasyfikatorach przy wykorzystywaniu m.in.Teorii Informacji, za którego ojca uważamy Claude,a E. Shannona.

Planowana jest weryfikacja proponowanych rozwiązań wykorzystując metody biostatystyki bazujące na modelach mieszanych.

Jak można zdefiniować biostatystykę?

Biostatystyka w procesach badawczych, może zostać wykorzystana w celu sprawdzenia skuteczności stosowanej terapii czy konkretnego leku,  a także wskazania przyczyn chorób oraz obliczenia długości życia osoby, która cierpi na daną chorobę. Wykorzystując narzędzia statystyczne, biostatystycy starają się odpowiedzieć na pojawiające się pytania z zakresu różnych dziedzin. Wśród nich warto wymienić takie dziedziny jak medycyna, biologia czy zdrowie publiczne.

Jak wyniki projektu mogą przełożą się na pracę lekarzy?

Nowością projektu jest połączenie ze sobą wizualizacji sali operacyjnej, danych medycznych pacjenta z automatyczną interpretacją dotyczącą jego zdrowia.

Lekarz uzyska dostęp do innowacyjnych narzędzi wspierających proces diagnostyki klinicznej oraz wykonywania zabiegów medycznych. System, jak i aplikacja będzie wnosić znaczący wkład w poprawę jakości pracy oraz jakości zabiegów. Rezultat projektu ma duże możliwości zastosowania np. szkolenia lekarzy, asystowanie podczas diagnostyki, asystowanie lekarzom przy bardziej skomplikowanych operacjach.

Życzymy dalszych sukcesów!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*