Opis

Książka Humanokracja pokazuje nowy model zarządzania, który pozwala uwolnić drzemiące w ludziach pokłady kreatywności i zachęca wszystkich do myślenia i postępowania w sposób typowy dla właściciela firmy. Wprowadzając do organizacji zasady humanokracji, według których ludzie nie są tylko „zasobami” potrzebnymi do realizacji określonych założeń, lecz zaangażowanymi twórcami rozwiązań, twoja firma stanie się zwinna i odporna na przeciwności losu, a także zdolna wyprzedzać zmiany.

W świecie nieustających zmian i bezprecedensowych wyzwań potrzeba firm śmiałych i odpornych na przeciwności losu. Niestety większość organizacji jest przeciążona z powodu biurokracji, a przez to działa powoli i zbyt ostrożnie. W czasach wielkiego zamętu struktury oparte na modelu odgórnego zarządzania i licznych regułach okazują się bardziej szkodzić niż pomagać. Tłamszą kreatywność, tłumią innowacyjność. A dziś potrzeba organizacji śmiałych, przedsiębiorczych i nadążających za zmianami. Dlatego powstała ta książka.

Jak procedury i hierarchię zastąpić czymś lepszym.

W Humanokracji Gary Hamel i Michele Zanini wyróżniają siedem podstawowych zasad firmy skupionej na człowieku i dzielą się z czytelnikiem precyzyjnymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia organizacji postbiurokratycznej. Przedstawiają nowy model zarządzania, który uwalnia drzemiące w ludziach pokłady kreatywności i zachęca wszystkich do myślenia i postępowania jak właściciel firmy. Kreślą szczegółowy plan jak stworzyć organizację jednocześnie dużą i szybką, jednocześnie zdyscyplinowaną i samorządną, jednocześnie wydajną i przedsiębiorczą w swej naturze, jednocześnie rozważną i śmiałą.

Rebelianci odnoszący sukcesy biznesowe.

By nie pozostać gołosłownymi, Hamel i Zanini przywołują przykłady różnych firm, które zgodnie z zasadami humanokracji spłaszczyły swą strukturę, zaufały pracownikom i umożliwiły im podejmowanie decyzji biznesowych, dzięki czemu odniosły sukces na konkurencyjnych rynkach.  Są to takie organizacje jak m.in.: Buurtzorg, Nucor, Haier, Svenska Handelsbanken, Southwest Airlines, 3M czy Michelin. Stosując ten alternatywny model zarządzania, w którym ludzie nie są tylko „zasobami” wykorzystywanymi do realizacji czyichś założeń, lecz zaangażowanymi twórcami rozwiązań, stworzyli firmy zwinne, które szybko podejmują decyzje i z łatwością tworzą innowacje.

Nowa organizacja, w której na pierwszym miejscu jest człowiek.

Niniejsza książka to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce budować organizacje zdolne wyprzedzać zmiany – dla każdego, kto dąży do tego, by zapewnić wszystkim członkom zespołu możliwość zdobywania wiedzy, rozwijania się i wnoszenia własnego wkładu. To gotowy przewodnik dla menedżerów marzących o tym, by każdy pracownik stał się mikro przedsiębiorcą odpowiedzialnym za firmę, w której pracuje. Dla liderów pragnących obalać przestarzałe systemy zarządzania i wycofywać niepraktyczne procesy.

Humanokracja podpowiada, jak zainicjować ruch, którego nie da się zatrzymać i który doprowadzi do powstania firmy gotowej na przyszłość i otwartej na człowieka.

***

To jest nowy model zarządzania, którego szukamy od dziesięcioleci. Hamel i Zanini w końcu go znaleźli!

JIM WHITEHURST, były przewodniczący rady dyrektorów IBM

Trudno sobie wyobrazić lepszy poradnik rozmontowywania biurokracji i tworzenia miejsc pracy, które w pełni wykorzystywałyby potencjał zajmujących je ludzi.

ADAM GRANT, autor książek Buntownicy oraz Leniwy umysł, gospodarz podcastu WorkLife

Humanokracja to plan działania, za pomocą którego można uwolnić potencjał kreatywności i energię tkwiącą w organizacjach, a jednocześnie zapewnić im zdolność do trwania nawet w obliczu przeciwności losu. Plan ten zakłada wykorzystanie niesamowitego atutu, który posiada każda firma – czyli ludzi.

GEN. STANLEY MCCHRYSTAL, emerytowany wojskowy Armii Stanów Zjednoczonych, autor Team of Teams, bestsellera „New York Times”

Humanokracja to najważniejsza książka o zarządzaniu, jaką czytałam w ostatnich latach. To uszczegółowione i przekonujące opracowanie, oparte na rozległych badaniach i danych naukowych, z którego wynika, że biurokracja rodzi dla naszego społeczeństwa ogromne koszty. Hamel i Zanini trafnie argumentują, dlaczego tak być nie musi, a swoje rozważania uzupełniają o praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia naprawdę skutecznych organizacji.

AMY EDMONDSON, profesor Harvard Business School; autorka książki Firma bez strachu

Humanokracja namawia do zastąpienia drogi służbowej zaufaniem i radykalną transparentnością. Wyjaśnia, jak odblokować przełomową innowacyjność i uwolnić wartość tkwiącą w każdym człowieku.

MARC BENIOFF, prezes i dyrektor generalny Salesforce

Jeśli firma ma być odporna na zmieniające się warunki, wszyscy muszą myśleć i postępować tak, jakby należała do nich. Humanokracja to zbiór rad pozwalających dodać organizacji ducha przedsiębiorczości.

TONY HSIEH, dyrektor generalny, Zappos, autor bestsellerowego Dawaj innym szczęście

***

Gary Hamel wykłada w London Business School i jest współzałożycielem Management Lab, organizacji tworzącej technologie i narzędzia wspierające wdrażanie przełomowych zmian w zarządzaniu. „Wall Street Journal” zaliczył go do grona najbardziej wpływowych teoretyków biznesu, a jego ważne książki – między innymi Zarządzanie jutra oraz What Matters Now – zostały przetłumaczone na ponad dwadzieścia pięć języków.

Michele Zanini jest współzałożycielem Management Lab. Zawodowe szlify zdobywał w McKinsey & Company oraz w RAND. Ukończył John F. Kennedy School of Government przy Harvard University oraz Pardee RAND Graduate School. Więcej informacji na www.humanocracy.com


https://mtbiznes.pl/produkt/humanokracja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj