Przechowywanie pod zwiększonym ciśnieniem, tzw. hiperbaryczne przechowywanie, jest jedną z najbardziej obiecujących metod utrwalania, która pozwala na znaczące wydłużenie trwałości wielu produktów żywnościowych i jednocześnie minimalnie wpływa na ich jakość. Dodatkowo, uważa się, że w przyszłości zastosowanie tej metody pozwoli na znaczące oszczędności energii i zmniejszenie śladu węglowego, który obecnie generowany jest przez przemysł żywnościowy. Projekt „Przechowywanie mleka ludzkiego w stanie niezamrożonym pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze poniżej 0°C – nowa metoda utrwalania” o akronimie HumMilkPres, ma na celu opracowanie alternatywnej procedury utrwalania i przechowywania mleka ludzkiego, która zminimalizuje straty jego składników odżywczych i biologicznie aktywnych.

dr hab. Edyta Malinowska-Pańczyk

Obecnie w Bankach Mleka Kobiecego (BMK) pokarm ten poddawany jest procesowi pasteryzacji, który wpływa negatywnie na właściwości prozdrowotne mleka. Pomimo tego, wykazano, że karmienie wcześniaków oraz dzieci z małą i bardzo małą masą urodzeniową mlekiem pochodzącym z BMK znacząco skraca czas pobytu tych niemowląt w szpitalu i zmniejsza częstotliwość występowania u nich m.in. martwiczego zapalenia jelit, dysplazji oskrzelowo-płucnej, retinopatii wcześniaków. Opracowanie nowej metody zapewniającej bezpieczeństwo mikrobiologiczne i jednocześnie pozwalającej na zachowanie w jak największym stopniu właściwości mleka, w dłuższej perspektywie będzie wiązać się z wysoką jakością pokarmu oferowanego przez BMK, a co za tym idzie szybszym powrotem do zdrowia beneficjentów tych jednostek. W badaniach wykorzystywany jest prototyp urządzenia do wytwarzania ciśnienia w temperaturze poniżej 0°C i przechowywania w tych warunkach.

Projekt finansowany jest z Funduszy Norweskich, Nr Umowy: NOR/SGS/HumMilkPres/0009/2020-00.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj