Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyznacza nowe kierunki w konserwacji zabytków łącząc tradycję i nowoczesność.

Prowadzone na wydziale prace B+R dotyczą dzieł sztuki powstałych w każdej technice i materiale, od filmu i fotografii do dzieł architektury. Wiele projektów realizowanych jest we współpracy międzynarodowej. Eksperci wydziału uczestniczą w obradach Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, w 2017 roku rozpoczął się „Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrochronologiczny” (weryfikacja datowania cywilizacji Morza Śródziemnego, którego wyniki mogą nawet obalić obecnie teorie i chronologie), realizowany jest również projekt finansowany w ramach Horyzontu 2020 „CHARISMA – Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration”, w którym pracownicy WSP współprowadzą badania wybitnych dzieł światowego malarstwa.

Innowacyjne metody i techniki wydziału wzmocnione zostaną po realizacji projektu „Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków” (konkurs RPO WK-P 2014-2020). W jego ramach przy wydziale powstanie Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki Centrum infrastruktura wydziału wzbogaci się o najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Już teraz wykorzystywanych jest wiele innowacyjnych metod.

Z wielkim powodzeniem prowadzone są badania z wykorzystaniem systemu GPR (Ground Penetrating Radar) do nieinwazyjnych badań zabytków architektury: zarówno obrazowania struktur we wnętrzach murów, odnajdowania podziemnych krypt, ukazywania zawilgocenia murów czy odspojeń tynku. Po utworzeniu Centrum wydział wzbogaci się m.in. o najnowocześniejszą aparaturę do obrazowania zabytków w technologii 3D, skanerów pozwalających na wizualizację całych obiektów architektury, jak i służących szczegółowemu obrazowaniu powierzchni dzieł sztuki. Centrum zapewni optymalne warunki do badań i ratowania dzieł sztuki także na zlecenia podmiotów zewnętrznych.

Wydział prowadzi działalność naukowo-badawczą z zakresu nauk o sztuce i konserwacji i restauracji dzieł sztuki, jak również działalność artystyczną z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych mediów sztuki. W roku 2017 prowadzono m.in. badania dotyczące zastosowania nowych materiałów do konserwacji dzieł sztuki, nowoczesnych technik do diagnostyki i obrazowania stanu zachowania zabytków czy też do identyfikacji pierwotnych i wtórnie wprowadzonych substancji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj