Rozmawiamy z dr hab. inż. Małgorzatą Franus, prof. uczelni na temat projektu pn. „Wykorzystanie surowców odpadowych w mikrofalowej technologii otrzymywania kruszyw ceramicznych”.

Jak uciążliwe dla środowiska są odpady?

Odpady zagrażają zdrowiu człowieka i szkodzą środowisku ze względu na swoją toksyczność, możliwość skażenia powietrza, wód oraz gleb. W procesie ich rozkładu wytwarzają się bakterie, wirusy, grzyby, kwasy karboksylowe, estry, alkohole, aldehydy, rozpuszczalniki i metale ciężkie, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla organizmów żywych lub w sposób zasadniczy wpływają na pogorszenie jakości życia poprzez negatywne oddziaływanie na środowisko.

dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. uczelni

Na czym polega technologia otrzymywania kruszyw ceramicznych?

Kruszywa lekkie otrzymuje się przez wypalenie w piecach obrotowych niskotopliwych, odpowiednio przygotowanych kopalin ilastych. Proces produkcji polega na przygotowaniu surowców, zgranulowaniu i wypaleniu w temperaturze 1000-1300⁰C. W trakcie procesu wypalania granule zwiększają swoją objętość wskutek wydzielania się gazów w miękkiej, piroplastycznej masie, a zewnętrzna otoczka ulega nadtopieniu tworząc spieczoną warstwę. W ten sposób otrzymujemy porowate, lekkie kruszywo ceramiczne o niskiej nasiąkliwości, wysokiej izolacyjności cieplnej i dużej odporności na różne czynniki.

Główny cel projektu?

W ramach projektu opracujemy nową, szybką i skuteczną metodę otrzymania kruszyw. Wykorzystaliśmy do tego procesu elektromagnetyczne promieniowanie mikrofalowe.  Metoda ta ma wiele zalet w porównaniu z dotychczas powszechnie stosowanym konwencjonalnym  sposobem otrzymywania kruszyw przy użyciu piecy obrotowych. Zastosowanie promieniowania mikrofalowego pozwala uniknąć konieczności stosowania wysokiej temperatury procesu, emituje mniejszą ilość niebezpiecznych gazów, zapewnia równomierne ogrzewanie oraz znacząco skraca czas procesu potrzebny do uzyskania pożądanych  właściwości fizyko-mechaniczne otrzymanych materiałów.

Czy dzięki tej technologii powstanie innowacyjne rozwiązanie pozwalające ograniczyć ilość odpadów?

Tak, w ramach projektu powstanie nowy produkt – linia demonstracyjna wykorzystująca promieniowanie mikrofalowe do otrzymywania kruszyw lekkich, która pozwalać będzie na produkcję keramzytu z prędkością 50 kg/h na bazie różnego rodzaju odpadów. 

Czy w projekcie wykorzystana będzie utylizacja odpadów?

Idea projektu zakłada wykorzystanie między innymi następujących odpadów: osadów ściekowych, popiołów lotnych i zużytych sorbentów po sorpcji substancji ropopochodnych. Tego rodzaju odpady w różnych proporcjach stanowić będą główny składnik masy surowcowej do otrzymywania kruszyw lekkich. Staramy się ograniczyć do minimum wykorzystanie geologicznych surowców nieodnawialnych typu gliny pęczniejące, przez co nasza technologia stanie się przyjazna dla środowiska.

Życzymy Pani Profesor samych sukcesów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj