Badania nad projektem pt. „Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych” były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Pani Profesor Beata Kolesińska została nominowana do nagrody „Naukowiec Przyszłości 2023” w kategorii „kobieta nauki, która zmienia świat”. Serdecznie gratulujemy.

Celem nadrzędnym projektu było zaprojektowanie, synteza oraz sprawdzenie właściwości i przydatności nowych rusztowań do regeneracji tkanek opartych o naturalne związki. Wybór naturalnych bloków budulcowych do tworzenia rusztowań wynika z wymagań stawianych strukturom wykorzystywanym do wytwarzania materiałów do regeneracji tkanek: biokompatybilność, biodegradowalność/bio-resorbowalność, neutralność produktów biodegradacji, brak cytotoksyczności,
pożądane właściwości mechaniczne. Uzyskane rusztowania mają stanowić syntetyczne, tymczasowe zamienniki naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) i zapewniać komórkom jak najbardziej naturalne środowisko warunkujące i przyśpieszające proces tworzenia nowej tkanki
, mówi kierownik projektu – profesor Kolesińska.

Do prawidłowego, procesu regeneracji tkanki koniecznych jest kilka zależnych wzajemnie elementów, do których zalicza się strukturę i funkcję rusztowania zapewniającą integrację komórek z rusztowaniem, oraz obecność czynników wzrostu, hormonów i witamin i innych związków.

Rusztowanie decyduje więc o kształcie i wielkości regenerowanej tkanki oraz o prawidłowym funkcjonowaniu komórek. Efekt ten przekłada się na stworzenie struktury podłoża dla komórek, regulację procesu proliferacji oraz różnicowania. Jeśli komórkom nie dostarczy się naturalnego rusztowania komórkowego, bądź jego substytutu, regeneracja jest praktycznie niemożliwa.

Jakiego zatem efektu w projekcie oczekiwała Profesor Kolesińska?

Główny efekt projektu widoczny oczywiście będzie w obszarze medycyny regeneracyjnej, jednak do jego uzyskania niezbędne będą badania w obszarze chemii organicznej ,chemii związków naturalnych, inżynierii materiałowej, biochemii, biologii oraz immunologii. Znaczący postęp naukowy widoczny będzie również w obszarze badań nad: syntezą, właściwościami peptydów o swoistej lub modulowanej podatności na agregację i ich zastosowaniem jako bionanomateriałów; badaniami nad naturalnymi polisacharydami, ich modyfikacjami i wykorzystaniem; badaniami nad wytwarzaniem nowych biomateriałów; coraz szerszym wykorzystywaniem narzędzi biochemicznych i immunologicznych w obszarach implementacyjnych. Najważniejsze jest jednak to, że realizacja projektu badawczego, a tym samym uzyskane wyniki prac eksperymentalnych stanowią punkt wyjścia do podejmowania badań nad coraz bardziej skomplikowanymi układami. W naszym przypadku projekt ten był punktem wyjścia do rozpoczęcia badań nad opracowaniem materiałów naturalnych użytecznych w leczeniu trudno gojących się ran, czy materiałów hamujących krwawienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj