Politechnika Łódzka wraz z partnerskimi uczelniami zagranicznymi realizuje innowacyjne projekty, na które otrzymała finansowanie  z programu Erasmus+. W jednym z nich koordynatorem projektu jest Profesor Stańdo.

Umiejętności dostrzegania, analizowania, tworzenia nowych obiektów w przestrzeni ma kluczowe znaczenie dla edukacji matematycznej, ale nie tylko. W projekcie Math3geovr (Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using virtual reality) przygotowane zostaną nowoczesne narzędzia edukacyjne do  nauczania geometrii trójwymiarowej z wykorzystaniem technologii VR. W tym projekcie niezwykle istotne jest podniesienie poziomu oraz skuteczności kształcenia.

Pan Profesor został nominowany do nagrody „Naukowiec Przyszłości 2023” w kategorii „Naukowiec Przyszłości”. Jest to indywidualne dostrzeżenie pracy koordynatora projektu Marh3geovr.

Niezwykle dziękuję za nominację do nagrody. Forum Inteligentnego Rozwoju w swoim zamyśle ma jak najbardziej uzasadniony sens i konieczna jest dla wszystkich trzech światów, ponieważ różnice wynikające z postrzegania rzeczywistości, nie tylko te pokoleniowe; sprawiają, że nie istnieje przepływ informacji o potrzebach i możliwościach. Brak jest odpowiednich form kontaktu na najniższym szczeblu – z wykonawcami, którzy są bliżej obecnych realiów. Tego typu Event może przyczynić się do powstania odpowiednich koneksji nauki-biznesu-interes publiczny, mówi dr Jacek Stańdo, prof. Politechniki Łódzkiej, nauczyciel akademicki, kierownik i autor kilkunastu projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Z perspektywy nauczyciela akademickiego relacja nauki z biznesem niestety w mojej ocenie jest niewystarczająca. Niestety, największym problemem jest to, że duża grupa nauczycieli nie widzi potrzeby łączenia nauki i biznesu. Relacje umacniają się przez opracowanie wewnętrznych struktur i procedur działania. Niestety, pozyskiwanie nowych kontaktów i relacji utrudniane są regulacjami prawnymi  na uczelni.

Na koniec warto zaznaczyć, że dzielenie się ze społeczeństwem swoimi odkryciami, projektami jest niezbędne, aby urzeczywistniać i wdrażać swoje koncepcje naukowe, które zostaną zweryfikowane przez społeczeństwo. Świadomość  odkryć i wdrożeń bez perspektywy dzielenia się z innymi są działaniami martwymi, kończy profesor Stańdo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj