Strategią działania Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o. (PHR) jest hodowla nowoczesnych odmian oraz produkcja wysokiej jakości kwalifikowanych nasion roślin uprawnych. Spółka swoją działalność B + R obejmuje takie gatunki roślin rolniczych jak pszenica ozima, jęczmień, żyto ozime, rośliny bobowate (groch siewny, łubin żółty, łubin wąskolistny, wyka),trawy oraz facelia.

Naszą misją jest hodowla nowoczesnych odmian roślin rolniczych, które będą wnosić postęp biologiczny do produkcji roślinnej oraz dostarczenie rolnikom w kraju i zagranicą dobrej jakości kwalifikowanych nasion w bardzo przystępnej cenie, mówi dr Michał Rokicki.

Spółka dążąc do zwiększenia innowacyjności, wdraża nowoczesne rozwiązania pozwalające na skrócenie cyklu hodowlanego, a tym samym zwiększenie konkurencyjności własnych programów hodowlanych. W tym celu utworzono w ostatnich latach dwa nowoczesne laboratoria.

Przejdźmy do projektu pt. „Nowe kierunki i technologie w hodowli zbóż i roślin strączkowych grubonasiennych dla zrównoważonego rolnictwa” (akronim INTRON).

W ramach projektu realizowane są prace w zakresie uzyskania nowych odmian pszenicy ozimej, jęczmienia(formy jarej i ozimej), grochu siewnego, łubinu wąskolistnego oraz łubinu żółtego, które będą charakteryzowały się wyższymi zdolnościami przystosowawczymi do zmieniającego się klimatu, zwiększoną odpornością na patogeny i agrofagi oraz zwiększoną wartością użytkową dla użytkowników, czyli rolników, dla przemysłu spożywczego i przemysłu paszowego, mówi hodowca.

Dzięki projektowi INTRON możliwe jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w hodowli roślin. Spółka opracowuje nowatorskie w skali kraju procedury pozwalające na skrócenie trwania programów hodowlanych w poszczególnych gatunkach. Zaimplementowanie prac w zakresie selekcji materiałów hodowlanych przy wykorzystaniu markerów molekularnych pozwoli na przeprowadzenie właściwych krzyżowań kierunkowych i wybór najwartościowszych linii hodowlanych na wczesnych etapach hodowli.

Kluczową innowacją w projekcie będzie rejestracja w Krajowym Rejestrze COBORU co najmniej sześciu nowoczesnych odmian roślin rolniczych, które zostaną wprowadzone przez Poznańską Hodowlę Roślin na rynek.

Warto podkreślić, że nowe odmiany roślin wyhodowane w wyniku realizacji projektu będą oferowane przez PHR głównie na rynku polskim oraz na rynkach Unii Europejskiej, zwłaszcza państw ościennych o podobnych warunkach klimatycznych i poziomie intensywności gospodarki.

Głównymi odbiorcami produktów, które zostaną uzyskane w wyniku projektu, będą podmioty profesjonalne zajmujące się produkcją i sprzedażą materiału siewnego, którym Spółka będzie udzielała licencji na korzystanie z praw do uzyskanych odmian, jak i gospodarstwa rolne, kończy dr Rokicki.

Samych sukcesów życzymy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj