prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak
prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak

Rozmawialiśmy z prof. dr hab. inż. Andrzejem J. Nowakiem na temat projektu pt. „Badania eksperymentalne i numeryczne procesów przepływu dwufazowego i mieszania czynnika chłodniczego R744 w strumienicy”

Czym są STRUMIENICE?

Strumienica to rodzaj „specjalnej pompy”, która nie mając żadnych ruchomych części, wykorzystuje spadek ciśnienia występujący podczas procesu rozprężania płynu napędowego, zasysa płyn napędzany i podwyższa jego ciśnienie. Strumienica zastępując zawór dławiący stosowany w tradycyjnych urządzeniach chłodniczych, pozwala na odzyskanie części pracy traconej bezpowrotnie na tym zaworze.

Jak można scharakteryzować przepływy dwufazowe?

Termin „przepływy dwufazowe” oznacza, że przepływający przez urządzenie płyn występuje zarówno w stanie gazowym (pary) jaki i w stanie ciekłym. Do bezpośredniego kontaktu pomiędzy płynami w obu fazach – w obu stanach skupienia – dochodzi w konkretnych częściach urządzenia, a zmiana stanu skopienia jest wynikiem procesów parowania cieczy i/lub skraplania pary.

Cel projektu?

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W naszym przypadku, głównym celem naukowym projektu jest poszerzenie wiedzy na temat struktury przepływu około-krytycznego i procesów mieszania czynnika chłodniczego. Zjawiska te występują we wszystkich nowoczesnych, tzn. wyposażonych w strumienicę, systemach klimatyzacji, pompach ciepła i urządzeniach ziębniczych. Dzięki zastosowaniu strumienicy możliwe jest odzyskanie części pracy traconej bezpowrotnie na zaworze dławiącym, stosowanym w tradycyjnych urządzeniach chłodniczych. Wpływa to znacząco na efektywność energetyczną całego urządzenia chłodniczego.

Na co mogą przełożyć się wyniki badań?

Dzięki zastosowaniu strumienicy możliwe jest odzyskanie części pracy traconej na zaworze dławiącym, stosowanym w tradycyjnych urządzeniach chłodniczych. Najważniejszym elementem nowości i postępu w proponowanych badaniach jest pomiar lokalnych parametrów przepływowych, wizualizacja przepływów i opracowanie w pełni zweryfikowanych eksperymentalnie modeli komputerowych procesu mieszania we wnętrzu strumienicy. Wszystko to razem prowadzi do ulepszenia rozwiązań dotyczących strumienic dla dowolnych warunków klimatycznych.

Dziękujemy za rozmowę.

Sebastian Wach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wprowadź swoje imię

*